Preiļu pils un parks

Preiļu iedzīvotāji un arī viesi noteikti ir pamanījuši, ka šajā vasarā, rudenī un arī ziemas pirmajā pusē Preiļu parkā un Mehanizatoru ielas apkaimē norisinājās Preiļu parka un kanālu pārbūves 1. kārtas būvdarbi. Šobrīd sakarā ar laikapstākļiem ir noteikts būvdarbu tehniskais pārtraukums. Darbi atsāksies, iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem.

Vasarā un rudenī tika iztīrīta apaudze (krūmi un mazvērtīgie pašizsējas koki) joslā no Mehanizatoru ielas līdz Saltupei (pretī pirmsskolas izglītības iestādei), kā arī posmā no Mehanizatoru ielas līdz Lielajam dīķim. Šajos posmos, izmantojot speciālo tehniku, tika veikta arī dūņu un sanesumu izcelšana no kanāla. Savukārt ziemas pirmajā pusē tika daļēji izbūvēta Saltupes caurteka zem Mehanizatoru ielas pie parka robežas. Caurteka ļaus parkā atjaunot ūdens apmaiņu ar Saltupi, kas vēsturiski ir bijusi nozīmīga Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas uzturēšanā, bet ilgus gadus bija nosprostota. Darbus parkā veic būvuzņēmums SIA “Bauskas meliorācija”. Rudenī Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas) vides eksperti novērtēja arī darbu ietekmi uz abiniekiem un uzsāka veidot mākslīgās abinieku ziemošanas mājiņas, ko plānots pabeigt labvēlīgākos apstākļos pavasarī.

Lielā lauce Preiļu parkā. Foto: J. Sendzikaite

Parka dīķu un kanālu pārbūves un tīrīšanas darbi ir tikai daļa no projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” aktivitātēm Latvijā un Lietuvā. Pavasarī un vasarā interesentiem būs iespēja iesaistīties dažādās izglītojošās norisēs. 29. aprīlī – 1. maijā Preiļu parkā norisināsies brīvprātīgo nometne, kuras laikā speciālistu pavadībā gan bērni, gan pieaugušie kopā ar viesiem no Lietuvas veidos kukaiņu mājas, putnu būrīšus un piedalīsies citos darbos, lai kopīgā iesaistē padarītu Preiļu parku vēl pievilcīgāku dažādām dzīvnieku sugām. Tāpat vasarā Preiļu parkā plānots ZeroWaste jeb bezatkritumu festivāls. Savukārt Lietuvā Antalieptē notiks bezmaksas nometne bērniem, kurā būs aicināti piedalīties arī pusaudži no Preiļiem. Izglītojoši pasākumi gaidāmi arī skolotājiem un parku īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Šobrīd tiek izstrādāta izziņas taka Preiļu parkā un tā būs pieejamas mobilajā aplikācijā “PureWater”, tāpat notiek darbs pie 5 izglītojošo programmu izstrādes, kas bērnus saistošā un interesantā veidā izglītos par bioloģisko daudzveidību, dažādiem vēsturiskajos parkos sastopamiem dzīvniekiem un augiem.

Lai izstrādātu rekomendācijas parku apsaimniekotājiem vēsturisko parku kopšanā un uzturēšanā no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa, vides eksperti veica bioloģiskās daudzveidības izvērtēšanu projekta partneru parkos, kā arī Lūznavā un Bebrenē. Jau šobrīd eksperti ir atzinuši, ka Preiļu parks tiek ļoti pareizi un pārdomāti apsaimniekots un tajā tiek liela uzmanība pievērsta ne tikai kultūrvēsturiskajam mantojumam, bet arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un sabiedrības izglītošanai.

Lapkoku praulgrauzis Preiļu parkā. Foto: Z. Zinkevičus.

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste