Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Vasaras mēnešos turpinās ūdensvada tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būvdarbi Mehanizatoru-Pils ielu rajonā, Preiļos. Līgumi par darbu veikšanu ar SIA “PREIĻU SANTEHNIĶIS” tika noslēgti 2019. gada novembrī.

Kā pastāstīja SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs, šobrīd pieslēgtas jaunajiem kanalizācijas tīkliem jau ir mājas Mehanizatoru ielā Nr. 6, 6a, 6b, 8a un 10a un Pils ielā Nr. 2, 4, 6 un 6a, savukārt jaunais ūdensvads jau ir pieslēgts Mehanizatoru ielā Nr. 6, 6b, 8a un 10a.

Atgādinām, ka darbu gaitā paredzēts rekonstruēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus – tiks nomainītas iekškvartāla ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadi, kā arī iekškvartāla kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudzstāvu mājās.

Veicot šo tīklu rekonstrukciju, uzlabosies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte iedzīvotājiem, kā arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada avārijas situācijas, kanalizācijas noplūde vai cauruļu aizdambēšanās.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Pēc darbu beigšanas būvuzņēmējam teritorija būs jāsakārto sākotnējā stāvoklī – paredzēta asfalta seguma atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja atjaunošana zaļajā zonā.

Inga Krekele,
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sabiedrisko attiecību speciāliste