Projekta ietvaros līdz šim veikts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, izstrādāts tehniskais projekts (izpildītājs: SIA „LL Premium Designs”), veikts būvdarbu iepirkums un noslēgts būvdarbu līgums ar personu apvienību „Krāslavas būve” par būvdarbiem Prīkuļu ciemā. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda Ls 352 672,81 (ar PVN 22%).

Projekta ietvaros tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 81% iedzīvotājiem Prīkuļu ciemā. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklu, tiks samazināti ūdens zudumi no 35% uz 9% no iegūtā ūdens daudzuma. Prīkuļu ciema iedzīvotājiem tiks nodrošinātas dzeramā ūdens rezerves.


Projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Preiļu novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!