Turpinās projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”.

Projekta ietvaros līdz šim veikts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, izstrādāts tehniskais projekts (izpildītājs: SIA „LL Premium Designs”, tehniskā projekta izmaksas Ls 13 539,56).

2011. gada 22. martā Preiļu novada dome izsludinājusi iepirkumu par būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” ietvaros.

Zigmārs Erts
Attīstības daļas vadītājs


Projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Preiļu novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!