Sabiedrībā Izglītībā Preiļu novadā

Otrdien, 2020. gada 9. jūnijā Kopienas resursu centrā (KRC), kas atrodas Preiļu novada bērnu un jauniešu centra telpās, notika kārtējā keramikas nodarbība skolotāja Raivo Andersona  vadībā. Nodarbības dalībnieki – Salas pamatskolas skolēni Diāna un Andžela Vežauskites, Sergejs, Romāns un Ivans Vežauski un viņu skolotāja Irita Vaivode – izgatavoja puķu podiņus. Ar mālu bērni strādāja pirmo reizi. Sākumā nedroši, vēlāk ieinteresēti, viņi kopīgi darbojoties apguva jaunas zināšanas  un prasmes.  Rezultātā tapa skaisti un oriģināli darbi no māla.

Kopienas resursu centra jaunajā keramikas ceplī apdedzinātie bērnu veidotie puķu podiņi  drīzumā tiks nogādāti Salas pamatskolā. Tur podiņos tiks iestādītas puķes un turpmāk ar savu krāšņumu tie priecēs vientuļos pensionārus.

Kopienas resursu centra galvenā ideja ir attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu. Centrs ir vieta, kur novada iedzīvotāji var tikties un realizēt savas idejas vietējās kopienas attīstībai. Par tuvākajām aktivitātēm Preiļu novada Kopienas resursu centrā iedzīvotāji tiek aicināti interesēties pie projekta koordinatores Anitas Džeriņas.

Projekts “Darbīgās kopienas” tiek īstenots Latgales reģionā, iesaistot Preiļu, Aglonas un Rēzeknes novadus un Daugavpils pilsētu. Dažādu aktivitāšu īstenošanā iesaistītas vairāk nekā 40 izglītības iestādes un 1400 dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c. pārstāvji. Projekta ietvaros notiek pedagogu un vietējās kopienas aktīvistu (vecāku, pašvaldību institūciju darbinieki, NVO pārstāvji, brīvprātīgie, mediji u.c.) apmācības un dažādi pasākumi, kā arī tiek veidoti kopienu resursu centri.

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore