Preiļu novadā Pašvaldībā

Lai gan ir beidzies projekts “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos”, tomēr turpinās Preiļu sadarbība ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām – Ņižinas pilsētu Ukrainā un Ozurgeti rajonu Gruzijā.

2020.gada novembrī notika starptautiskais Latvijas-Ukrainas-Gruzijas bērnu un jauniešu radošo darbu konkurss “Roku rokā draugu lokā” un kopīga darbu izstāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolā. Diemžēl COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ nevarēja notikt iepriekš minēto pašvaldību pārstāvju vizītes Preiļos un citas klātienes aktivitātes, tomēr konkursa uzvarētāji saņēma savas balvas Preiļos, bet uz Ukrainu un Gruziju tās tika nosūtītas pa pastu.

Projekta ietvaros novembrī bija arī tiešsaistes tikšanās – vebinārs par Apvienoto Nāciju organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un pašvaldību iespējām tos realizēt. Tā rezultātā radās vairākas idejas par tālāko sadarbību starp pašvaldībām.

Šī gada 26. janvārī notika Preiļu, Ņežinas un Ozurgeti pašvaldību pārstāvju tiešsaistes tikšanās, lai attālināti piedalītos bērnu un jauniešu konkursa “Roku rokā draugu lokā” uzvarētāju un skolotāju apbalvošanā Gruzijā. Tikšanos atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, no Latvijas Pašvaldību savienības dalībniekus uzrunāja ģenerālsekretāre Mudīte Priede.

No Gruzijas puses uzrunas teica: Tea Maisuradze – Gruzijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā, Zurab Nasaraia – Guria reģiona gubernators, Davit Darchia – Ozurgeti pašvaldības priekšsēdētājs, Nana Tavdumadze – Ozurgeti pašvaldības administrācijas vadītāja, Tariel Kalandadze – Guria pašvaldības publiskās skola Nr.4 direktors un citi.

Ukrainu pārstāvēja Tamara Stratilat – Ņežinas  uzņēmēju padomes locekle un lietišķo sieviešu sabiedriskās organizācijas – kluba «Дилова жинка» vadītāja, kā arī Ņežinas pašvaldības pārstāvji.

 Notika aktīva diskusija par tālākajām sadarbības iespējām, kurā piedalījās arī Preiļu pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška. Tikšanās dalībnieki nobeigumā izteica gandarījumu par notikušajām projekta aktivitātēm, bērnu un jauniešu motivāciju piedalīties konkursos, lai labāk iepazītu dažādu valstu vēsturi un tradīcijas.

Kopīgais secinājums bija – varam tikties un sarunāties arī attālināti, realizēt dažādas idejas un kopīgus projektus, vienlaicīgi gaidot, kad beigsies COVID-19 pandēmijas izraisītie ierobežojumi un varēsim satikties klātienē Preiļos, Ņežinā un Ozurgeti.

Visa informācija par projektu “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos” un citām sadarbības aktivitātēm atrodama Preiļu novada domes mājas lapā.

Citi projekti
Skatīt vairāk

Prezentācija par projektu “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos”(krievu valodā) skatāma:

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja,
Projekta “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos” vadītāja