Attīstībā Projektu aktualitātes
logo

2019. gada pavasarī turpinās projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/101  “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” īstenošana. Būvdarbi ir sadalīti trīs kārtās – pirmās kārtas ietvaros tiek siltināta ēkas fasāde, pamati un bēniņi, galvenās ieejas jumta izbūve un ārdurvju montāža. Otrās kārtas ietvaros tiek izbūvēts siltummezgls, siltumapgādes un apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas un aukstumapgādes sistēmas, tiek uzstādīts saules kolektors, kā arī tiek veikti ēkas iekšdarbi – sienu un griestu apdare; iekšdurvju montāža un apdare; ūdensapgāde un kanalizācijas izbūve; santehnikas iekārtu izbūve un montāža. Trešās kārtas ietvaros notiek laukuma atjaunošana ap domes ēku, tai skaitā lietusūdeņu kanalizācijas izbūve, elektroapgādes tīklu izbūve, kā arī tiks izbūvēta strūklaka un ieklāts bruģis.

Šobrīd pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti darbi pie ēkas fasādes un cokola siltināšanas. 1. un 2. stāvā tiek veikta  ventilācijas sistēmu montāža. Būvnieks aktīvi rosās ēkas iekštelpās, mainot telpu plānojumu, ieklājot jauno grīdas segumu kā arī uzstāda grīdas brīdinājuma marķējumu un  izgaismotas galvenās evakuācijas zīmes, pabeigta ārējās kanalizācijas un ūdenstīklu izbūve.

Kopējā projekta summa ir 1 605 389,43 EUR (ar PVN), ERAF finansējums 240 952,00 EUR. Būvdarbus veic AS “Siguldas Būvmeistars”.

I. Vutnāne-Kojāne,
Preiļu novada domes Attīstības daļas projekta vadītāja