27. aprīļa domes sēdē deputāti nolēma piedalīties projektu konkursā ar pieteikumu “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”. Projekta kopējā summa ir 594 250,01 eiro, tai skaitā attiecināmās izmaksas 416 493,73 eiro, kas sadalās kā Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 374 844,36  eiro (90% no kopējām attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 41 649,37 eiro, un neattiecināmās izmaksas – 177 756,27 eiro. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais avanss projekta īstenošanai ir 74 968,87 eiro jeb 20% no projekta ELFLA finansējuma.

Šajā etapā tiks renovēti ceļa posmi Rinči – Gorlišķi – Raudovka Aizkalnes pagastā – 3.48 km, Purmaļi – Lielie Anspoki Saunas pagastā – 1.2 km. Iepirkums jau ir noslēdzies un uzvarētāja ir SIA “Aļņi AS” abiem ceļa posmiem.

Atgādinām, ka projekta 1. kārtā paredzēts veikt ceļu pārbūvi posmos: Aizkalne – Maskavicišķi – Zapori 1.59 km garumā Aizkalnes pagastā, Kurmi – Omolka 2.45 km Pelēču pagastā, Anspoki – Stolderi 3.45 km Preiļu pagastā un Lielo Anspoku ceļa 1.69 Saunas pagastā. Līgumi ar 1. kārtas ceļu pārbūves darbu veicējiem, būvuzraudzības firmu par būvuzraudzību un būvprojekta autoru par autoruzraudzību jau ir noslēgti un darbi tiks uzsākti tuvākajā laikā. Šo darbu pabeigšanas termiņš ir 2. oktobris.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore