Izglītībā Iedzīvotājiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš šī gada jūlija reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem piedāvā iespēju iegūt jaunas vai pilnveidot jau esošās zināšanas, bez maksas mācoties attālinātās izglītības platformās “Coursera”, “LU Open Minded” un “Elements of AI”. Savukārt novembrī un decembra pirmajā pusē bezmaksas mācībām starptautiskajā attālinātās izglītības platformā “Coursera” var pieteikties arī nodarbinātie.

Kopumā bezmaksas mācībām visās trīs attālinātās izglītības platformās līdz 27.novembrim ir pieteikušies gandrīz 2,5 tūkstoši cilvēku: mācībām platformā “LU Open Minded” pieteicās 878, “Elements of AI” – 229 reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, bet “Coursera” kursiem – 1372 cilvēki, to skaitā 202 nodarbinātie. Pieteikšanās mācībām turpinās!

Lai bez maksas mācītos “Coursera” platformā un iegūtu sertifikātu par kursu pabeigšanu, mācībām ir jāpiesakās un tās jāuzsāk līdz šī gada 14.decembrim, bet mācības jāpabeidz līdz 2021.gada 15.februārim. Pieteikšanās “Coursera” kursiem notiek elektroniski NVA mājaslapā.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas dažu dienu laikā uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts “Coursera” uzaicinājums pievienoties, izvēlēties programmu un uzsākt mācības. Līdz šī gada 27.novembrim bezmaksas mācības starptautiskajā attālinātās izglītības platformā “Coursera” jau ir uzsākuši 930 bezdarbnieki, darba meklētāji un nodarbinātie, no tiem gandrīz 300 mācības ir pabeiguši.

LU Open Minded” kursa “Kritiskā domāšana un informācijas analīze” bezmaksas apguvei NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem ir jāpiesakās savā NVA filiālē līdz šī gada 18. decembrim, bet mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas. Savukārt pieteikšanās “LU Open Minded” kursam “Praktiskā makroekonomika” un “Elements of AI” kursam par mākslīgo intelektu nav ierobežota laikā.

Coursera” mācību programmas ir izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes. Mācības notiek angļu valodā.

Platformas “LU Open Minded” piedāvātais Latvijas Universitātes Filozofijas un ētikas nodaļas docenta Arta Sveces astoņu lekciju tiešsaistes kurss “Kritiskā domāšana un informācijas analīze” ir iespēja apgūt praktiski izmantojamus intelektuālus rīkus, ar kuru palīdzību jāvērtē informācija, lai nepazustu tās plūsmā un nošķirtu ticamo no neticamā, ziņas no baumām, faktus no viedokļa. Šajā nodarbību ciklā tiek apgūti daži vienkāršie kritiskās domāšanas principi, kas ļauj pamanīt, kad ar informāciju un vēstījumiem tiek manipulēts, mācīti visizplatītākie negodīgas argumentācijas paņēmieni, analizētas neskaidrības, kas rodas no neprecīza valodas lietojuma. Savukārt Latvijas Universitātes asociētās profesores Sandras Jēkabsones bezmaksas video lekciju kurss “Praktiskā makroekonomika” populārzinātniskā veidā izskaidro makroekonomikas ietekmi ikviena cilvēka dzīvē un dažādus makroekonomikas jēdzienus, tādus kā, piemēram, “procentu likme”, “cenu līmenis”, “bezdarbs un nodarbinātība”, “valūtas maiņas kurss”, “investīcijas”, “maksājumu bilance” u.c.

Elements of Ai” ir Helsinku universitātes un tehnoloģiju uzņēmuma “Reaktor” izstrādāts kurss, kas radīts, lai iepazīstinātu ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, piemēram, mašīnu mācīšanos un mākslīgajiem neironu tīkliem, to piedāvātajām iespējām un pielietojumu praksē, kā arī nākotnes izredzēm. Kurss ir latviešu valodā, tā apguvei nav nepieciešamas priekšzināšanas. Par kursa pabeigšanu tiek saņemts sertifikāts.