Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīti ar energoresursu cenu straujo kāpumu, valstī ieviesta virkne atbalsta pasākumu siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām.

Līdz 30.04.2023. var iesniegt pieteikumu:

  • Ja apkurei izmanto malku (jābūt maksājumu apliecinošam dokumentam (čeks, pārskaitījums)) – Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 35 ber.m3.
  • Ja apkurei izmanto kokskaidu granulas vai briketes (jābūt maksājumu apliecinošam dokumentam (čeks, pārskaitījums)) – Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu. Maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 10 tonnas.
  • Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde – Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh (atbalstu piemēros automātiski rēķinos);
  • Ja apkurei izmanto elektroenerģiju – Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh – 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh.

Aicinām iedzīvotājus maksimāli izmantot iespēju pieteikumus sniegt elektroniski, izmantojot platformu www.epakalpojumi.lv/.

Klātienē pieteikumus var iesniegt:

  • Preiļu novada Labklājības pārvaldē (Aglonas iela 1a, Preiļi) otrdienās, ceturtdienās 08.00-17.00 un piektdienās 08.00-12.00. Tālrunis informācijai: +371 68305150.
  • Aglonas pagasta pārvaldē Somersētas ielā 34, Aglonā – tālrunis informācijai +371 65324573 vai +371 28362433.
  • Riebiņu pagasta pārvaldē Saules ielā 8, Riebiņos – tālrunis informācijai +371 28080631 vai +371 26423266.
  • Upmalas pagasta pārvaldē Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā – tālrunis informācijai +371 28239646.

Pašvaldība atgādina, ka pieteikumus siltumapgādes un apkures izmaksu atbalstam var iesniegt mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, uzrādot īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus (ja tādi nav pašvaldības datu bāzēs), personu apliecinošu dokumentu.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa