Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem
Traktortehnikas ikgadējās Valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Preiļu novadā 2020. gadā
Novads Ciems Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Preiļu Līči 01.04. 10:10 06.05. 10:10 Pie darbnīcām (Rīgas iela 7)
Plivdas 01.04. 12:00 06.05. 11:30 Pie fermas “Loki”
Aizkalne 01.04. 13:00 06.05. 13:00 Pie pagasta pārvaldes (Raiņa iela 7)
Raudauka 01.04. 14:00 06.05. 15:00 Pie bijušā veikala
Smelteri 09.04. 11:00 14.05. 11:00 Pie autobusu pieturas
Lielie Anspoki 09.04. 12:00 14.05. 12:00 Pie veikala
Prīkuļi 09.04. 13:00 14.05. 14:00 Pie darbnīcām
Pelēči 16.04. 10:30 22.05. 09:00 Pie darbnīcām
Ārdava 16.04. 12:00 22.05. 10:30 Pie veikala
           

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

  • Traktortehnikas reģistrācijas apliecība.
  • Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
  • Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm.

Uzziņas pa telefonu +371 28621858 vai +371 28653191.

VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta
Latgales reģiona nodaļa Preiļos


Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona

Ar 2020.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Traktortehnikas īpašniekus aicinām taupīt savu laiku un izmantot interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti ikdienas darbu plānošanā, kuru var atrast VTUA tīmekļa vietnē (www.vtua.gov.lv), sadaļā “Tehniskās apskates“. Tajā jebkurš interesents var meklēt vajadzīgo laiku vai traktortehnikai pietuvināto apskates vietu, vadoties pēc kartes lietošanas pamācības.

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates grafikus (plānotās) var skatīt vai lejupielādēt arī Latvijas Atvērto datu portālā, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sadaļā. Ieteikums – atverot pielikumu, sākt meklēt pēc novada un vietas. Kā arī valsts tehniskās apskates grafikus var meklēt novada pašvaldībā (klientu apkalpošanas centros, preses izdevumos, tīmekļa vietnē).

Tehniskā apskate, ārpus birojam piegulošās teritorijas, tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika) vai individuāli vienojoties ar inspektoru (izsaukums). VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.

VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Smidzinātāju pārbaudes”.

Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.