Lauksaimniekiem

Traktortehnikas ikgadējās Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Preiļu novadā 2021. gadā

Novads Ciems Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Preiļu Līči 01.04. 10:10 05.05. 10:10 Pie darbnīcām (Rīgas iela 7)
Plivdas 01.04. 12:00 05.05. 11:30 Pie fermas “Loki”
Aizkalne 01.04. 13:00 05.05. 13:00 Pie pagasta pārvaldes (Raiņa iela 7)
Raudauka     05.05. 15:00 Pie bijušā veikala
Smelteri 12.04. 11:00 12.05. 11:00 Pie autobusu pieturas
Lielie Anspoki 12.04. 12:00 12.05. 12:00 Pie veikala
Prīkuļi 12.04. 13:00 12.05. 14:00 Pie darbnīcām
Pelēči 21.04. 10:30 21.05. 09:00 Pie darbnīcām
Ārdava 21.04. 12:00 21.05. 10:30 Pie veikala

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

  • traktortehnikas reģistrācijas apliecība,
  • attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība,
  • spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2m x 2 cilvēki, lietojam sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu.

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191.

VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta

Latgales reģiona nodaļa Preiļos