Iedzīvotājiem

Atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 106. punktam SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa laikā no 13. līdz 17. novembrim veiks Preiļu pilsētas ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi, lai novērtētu katra hidranta tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā novērstu radušos bojājumus, ja tādi tiks konstatēti. Līdztekus hidrantu pārbaudei norādītajā laika posmā tiks veikti arī maģistrālā ūdensvada skalošanas darbi.

Informējam, ka minēto darbu veikšanas rezultātā iespējamas dzeramā ūdens spiediena svārstības un ūdens uzduļķošanās.

Iedzīvotāju ievērībai – ja, pagriežot krānu, tek netīrs ūdens, speciālisti iesaka ļaut tam vispirms notecēties!

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām, un lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem!

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa