Attīstībā Preiļu novadā
logo

Preiļu novada pašvaldības autoparks sastāv no 54 transportlīdzekļiem, no kuriem 12 autobusi ir M2 kategorijas transportlīdzekļi un 6 autobusi ir M3 kategorijas transportlīdzekļi, kuru vidējais vecums ir 16 gadi. Esošais pašvaldības autoparks ir morāli un fiziski novecojis, ekspluatācijā nerentabls, jo izdevumi par autoparka uzturēšanu tehniskā kartībā sastāda 17,5 % no transporta daļas budžeta. Tā kā M3 kategorijas transportlīdzekļu vidējais nolietojuma vecums ir 16 gadi, ilgstoši ekspluatācijā lietojamo transportlīdzekļu remonts izmaksā dārgi un jaunu rezerves daļu pasūtīšana ir laikietilpīga un sarežģīta. Diemžēl Preiļu novada pašvaldības budžets un finansiālās iespējas ierobežo M2 un M3 kategorijas ar fosilo degvielu darbināmos transportlīdzekļus operatīvu nomaiņu pret jauniem M2 un M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļiem, jo šīs kategorijas transportlīdzekļi prasa vislielākās pašvaldības investīcijas - viena transportlīdzekļa tirgus cenas ir sākot no 250 00 līdz 700 000 eiro. Projekts ir aktuāls, jo, realizējot šo projektu, Preiļu novada pašvaldībai radīsies iespēja ne tikai sasniegt ES uzstādītā zaļā kursa prasības par CO2 emisiju samazinājumu no pašvaldības autotransporta, bet arī samazināt izdevumus transportlīdzekļa ekspluatēšanā un atslogos pašvaldības budžetu, ļaujot veikt investīcijas esošā autoparka atjaunošanā.

PROJEKTS PAREDZ:

Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru Preiļu novada pašvaldībā tiek īstenots projekts “Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā bezemisiju transportlīdzekļa iegāde”. Projekta Nr. 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 mērķis ir uzlabot Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanu un sniegtos pakalpojumus, galveno uzmanību pievēršot izglītojamo mobilitātei un vienlaikus veicinot skolu tīkla sasniedzamību. Investīcijas sekundārais mērķis ir veicināt publiskā sektora transporta zaļināšanu Latvijā, iegādājoties bezemisiju transportlīdzekli. Projekts paredz pārtraukt ekspluatēt pašvaldības īpašumā esošu, ar fosilās izcelsmes degvielu darbināmu M3 kategorijas transportlīdzekli, to aizstājot ar M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli, kas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto elektroenerģiju un kura siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km, un saistītā bezemisiju transportlīdzekļa uzlādes punkta infrastruktūras izveidi.

Veiksmīgi noslēgusies iepirkuma procedūra, kā rezultātā 19.01.2024. tika noslēgts iepirkuma līgums ar Turcijas uzņēmumu “TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim Şirketi” par Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā bezemisiju transportlīdzekļa iegādi. Transportlīdzekļa piegādes termiņš noteikts 12 mēneši, kas nozīmē, ka jau nākamā gada sakumā novada skolnieki tiks pārvadāti ar jaunu trīsdesmitvietīgu, klimatneitrālu M3 kategorijas elektroautobusu. Kopējās projekta izmaksas 690 024,00 EUR, AF finansējums 571 500,00 EUR, Pašvaldības finansējums 118 524,00 EUR. Skaidrākam priekšstatam par plānoto elektroautobusu, sagatavota vizualizācija.

Informāciju sagatavoja 

Imelda Vutnāne-Kojāne

Vecākā projekta vadītāja - 220. kabinets
imelda.vutnane [at] preili.lv