Preiļu novadā Pašvaldībā

11. decembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma slēgt līgumu ar SIA “CEĻI UN TILTI” par Lietus kanalizācijas tīklu un ūdens kanalizāciju tīklu pārbūves būvdarbu veikšanu atbilstoši saskaņotajam būvprojekta ģenerālplānam ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvju risinājumu objektam “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos”. Kopējā līgumcena sastāda 18 173,91 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Naudas līdzekļi tiek paredzēti no pašvaldības 2020. gada budžeta sadaļas “Novada teritorijas attīstība”.

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece Sanita Meļko informēja, ka šī gada 3. decembrī pašvaldība no AS “Preiļu siers” saņēma saskaņojumu  būvprojekta ģenerālplānam ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvju risinājumu Rietumu ielas būvobjektā.

Savukārt 10. decembrī noslēdzās Preiļu novada domes veiktā tirgus izpēte par lietus kanalizācijas tīklu un ūdens kanalizāciju tīklu pārbūves būvdarbu veikšanu. Tirgus izpētes rezultātā pretendents, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, ir SIA “CEĻI UN TILTI”.

Būvdarbus paredzēt iesākt tuvākajā laikā.