Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Sākot ar šā gada 20. aprīli, Preiļos tiks uzsākta SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana attiecīgajām mājām, kas, aizvadītajā gadā dzīvokļu kopības kopsapulcēs pieņēma lēmumu paredzēto darbu veikšanai 2023. gadam.

20. un 21. aprīlī tiks veikta tehniskā apsekošana Daugavpils 66, Celtnieku 12, Pils 8A, Saltupes 5, Preiļos. Tehnisko apsekošanu veiks SIA “MS Būvuzraudzība”, pamatojoties uz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” veikto cenu aptauju.

Pakalpojums tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas MK 15.06.2021. noteikumiem Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”. Par pakalpojuma izpildi atbildīgs sertificēts būvspeciālists Matīss Šutinis (ar specializāciju ēku būvdarbu būvuzraudzībā).

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa