Jaunatne Projektu aktualitātes
Logo

Projekta “Iedvesmojies darīt!” mērķi ir veicināt jaunatnes politikas attīstību un pilnveidi Preiļu novadā, veidot kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbu ar jaunatni pašvaldībā. Paredzēts īstenot mobilā darba aktivitātes novada pagastos un digitālo darbu novadā, kas veicinātu jauniešu iesaistīšanos un līdzdalību, kā arī stiprinātu jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju. Tāpat arī paredzēts stiprināt izglītojamo pašpārvalžu attīstību Preiļu novadā, lai nodrošinātu plašāku un efektīvāku jauniešu iesaisti un izaugsmi novadā, kā arī veicināt jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazināt atstumtību, paaugstinot jauniešu mentālās veselības stāvokli.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Pieredzes apmaiņas brauciens darbā ar jaunatni iesaistītajiem;
  2. Četras mentālās veselības veicināšanas aktivitātes Preiļu novada jauniešiem;
  3. Četras brīvā laika pavadīšanas aktivitātes mobilā darba ietvaros - dažādos pagastos;
  4. Neformālās izglītības nodarbība novada jauniešiem Preiļu novada Jauniešu dienā 2024 - meistarklase, sporta aktivitātes;
  5. Četras jauniešu aktivitātes “Iepazīsti sevi, iepazīsti draugu caur mākslu”;
  6. Neformālās aktivitātes skolu pašpārvaldēm;
  7. Digitālās aptaujas izveide;
  8. Preiļu novada domes sēdes simulācija (tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem).

Projekta mērķa grupa ir jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem un darba ar jaunatni veicēji Preiļu novadā.

Projekta ietvaros tiks iekļauti jaunieši ar ierobežotām iespējām, tiks veicināta jauniešu līdzdalība un darbība Preiļu novada pašvaldībā, tiks iesaistīti jaunieši, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem, tiks likti pamati mobilā un digitālā darba ar jaunatni izveidei pašvaldībā, tiks organizēta un stiprināta izglītojamo pašpārvalžu darbība. Jauniešu mentālās veselības stiprināšana un līdzdalības veicināšana kopumā ietekmēs jauniešu pašsajūtu un uzlabos viņu spējas risināt dzīves izaicinājumus, veidot savas iniciatīvas. Palielināsies jauniešu pašapziņa un emocionālā stabilitāte. Jauniešu iesaiste un līdzdalība sabiedriskajos procesos un kopienas darbībās palielinās sajūtu, ka viņi ir svarīga un aktīva daļa no sabiedrības. Projekta īstenošanas laiks: no 2024. gada 1. maija līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja

Sintija Ančeva

Vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
sintija.anceva [at] preili.lv