Iedzīvotājiem

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu bezdarba situācijā nonākušajiem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas vai pilnveidot esošās, mācoties tiešsaistes platformu kursos. Atbilstoši Individuālajam darba meklēšanas plānam un pasākuma iesaistes nosacījumiem NVA klientam būs iespēja platformu brīvai izvēlei, vienlaikus tām būs jāatbilst noteiktiem kritērijiem.

Papildus attālinātās mācības Covid-19 krīzes un pēckrīzes periodā sekmēs arī augsti kvalificēto bezdarbnieku izglītības pilnveidi, kam būtisku ieguldījumu atgriešanai nodarbinātībā var sniegt prasmju sertifikācija. NVA klientiem platformu kursi būs pieejami uzņēmējdarbības, datorzinību, datu zinātnes, informācijas tehnoloģiju jomās, kā arī profesionālās ievirzes svešvalodu apguvei. Bezdarbniekus paredzēts iesaistīt tādās mācību programmās, kas pēc to satura, ilguma un mācību maksas līdzinās neformālās izglītības programmām.

NVA reģistrētās personas var izvēlēties kursu tādās platformās, kurās tiek piedāvātas vismaz divu augstākās izglītības iestāžu mācību programmas. Platformu mācību programmu piedāvājumā jābūt mācību programmām vismaz vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, turklāt vismaz 10 no platformā izvietotajām augstākās izglītības iestādēm jābūt iekļautām pasaules labāko augstākās izglītības iestāžu  “TimesHigherEducation” apkopotajā reitingā. Gadījumā, ja platforma piedāvā mazāk nekā 10 augstākās izglītības iestāžu mācību programmas, minētajā reitingā jābūt iekļautām visām augstākās izglītības iestādēm.

“Lai darba ņēmējs būtu konkurētspējīgs mūsdienu strauji mainīgajā darba tirgū, viņam ir nepārtraukti jāmācās, jāpilnveido savas profesionālās zināšanas un prasmes. Tāpēc ir svarīgi personas prasmju attīstībai sniegt atbalstu arī tiešsaistes mācībām platformās. Iespēja prasmju sertifikāciju veikt tiešsaistē veicinās mācību procesa nepārtrauktību, jo klients pats varēs plānot viņam piemērotāko mācību noslodzi un intensitāti, izglītības programmas apgūstot jebkurā viņam ērtākajā laikā un vietā,” uzsver NVA direktore Evita Simsone.

Atbalstāmās darbības ieviešana tiks nodrošināta no Labklājības ministrijas pārziņā esošās “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumos” paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma.

Lēmumu par tiešsaistes mācību platformās identificētajām jomām atbilstoši darba tirgus pieprasījumam noteica Labklājības ministrijas organizētā Apmācību komisija, izvērtējot 2020.gada iesaistes rezultātus mācību platformā “Coursera”, ko NVA līdzās citām Latvijas un starptautiskajām platformām piedāvāja bez maksas.

Vairāk informācijas: https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv