Šī gada 12. decembrī Preiļos uz darba tikšanos un prāta vētru pulcējās tūrisma jomas profesionāļi no Latvijas un Lietuvas, lai kopīgi strādātu pie jaunu ekotūrisma maršrutu izstrādes Latgales un Aukštaitijas pierobežas reģionos. Projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (Learn Eco Travel) gaitā paredzēts izstrādāt trīs jaunus tūrisma maršrutus – vienai nedēļai, nedēļas nogalei un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Darba tikšanās pulcēja 30 tūrisma jomas profesionāļus, uzņēmējus un NVO pārstāvjus no projekta partnerorganizācijām – Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem Latvijā, Molētu un Anīkšču rajona, Paņevežas, kā arī Gražutes un Sartu reģionālajiem parkiem Lietuvā.

Vlada Musvīdaite no Lietuvas, soļu skaitīšanas aplikācijas #walk15 izstrādātāja, stāstīja par savu pieredzi, sagatavojot pārgājienu trases, lai ne tikai mudinātu cilvēkus doties pastaigās, bet arī izglītotu par ceļā novērotajām dabas, kultūras, vēstures u.c. vērtībām. Kā secinājusi V. Musvīdaite, būtisks motivējošs aspekts ir atalgojums – tās ir gan iegūtās zināšanas, gan arī dažādas balvas, ko piedāvā sponsori apmaiņā pret noietajiem soļiem.

Vidzemes augstskolas lektors, tūrisma un vides eksperts Juris Smaļinskis sniedza praktiskus padomus, kā izstrādāt maršrutus. Kā atzina speciālists, projektā Learn Eco Travel plānotie maršruti visdrīzāk būs paredzēti autobraucējiem, jo aptver plašu Latgales un Aukštaitijas teritoriju. Būtiski maršrutus un takas veidot dabai draudzīgi, piemēram, ņemt vērā aizsargājamu putnu ligzdošanas vietas, tāpēc tiek ieteikts sadarboties ar dabas aizsardzības speciālistiem, lai maršrutu izveide negatīvi neietekmētu jūtīgas dabas teritorijas.

Dienas lielākā daļa tika aizvadīta darba grupās ģenerējot idejas par iespējamiem maršrutiem un kultūras un dabas objektiem, kas katra projekta partnera teritorijā būtu jāiekļauj kā apskates vietas, īpašu akcentu liekot uz ūdenstilpēm. Idejas tika apkopotas un tika sastādīti uzmetumi iespējamiem maršrutiem, kas būtu piemēroti gan iesācējiem, gan pieredzējušiem ceļotājiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pasākuma noslēgumā mārketinga speciāliste Liene Kupča sniedza ieskatu, kā tūrisma piedāvājumu interesantā un saistošā veidā piedāvāt ceļotājiem.

Šobrīd, balstoties apkopotajās idejās, turpinās darbs pie trīs maršrutu izstrādes. Tā kā projekta gaitā iegādāts arī aprīkojums atpūtai pie ūdeņiem, tostarp, lai padarītu to ērtāku un pieejamāku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maršrutos paredzēts iekļaut tās ūdenstilpes, kurās šis jaunais aprīkojums bez maksas būs pieejams apmeklētājiem – motorlaivas, SUP dēļi, pludmales ratiņkrēsli u.tml.

Maršruti tiks izstrādāti un piedāvāti ceļotājiem šim mērķim izveidotā mājaslapā līdz nākamā gada tūrisma sezonas sākumam.

Par projektu

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 24 973,20 eiro.

Sīkāka informācija www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: ilona.vilcane@gmail.com
tālr.: +371 25141858