7. februārī Preiļu novada dome ikgadējā Uzņēmēju un lauksaimnieku Gada ballē pateicās uzņēmīgākajiem novada iedzīvotājiem par viņu sniegto ieguldījumu novada attīstības un labklājības veicināšanā.

Sarīkojums tradicionāli kuplā skaitā pulcē kopā uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības pārstāvjus, sadarbības partnerus un atbalstītājus. Ar svinīgām uzrunām pasākumā uzstājās LR 13. Saeimas deputāti Aldis Adamovičs un Mārtiņš Bondars, pašvaldības Pateicības un piemiņas veltes pasniedza Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne, Preiļu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš, Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece un Preiļu novada lauku attīstības speciāliste Elza Spodra Elste.  Pasākumā tika pasniegtas pašvaldības Pateicības vairākās nominācijās:

Lielākais nodokļu maksātājs, lielākais darba devējs un straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2019. gadā – A/S “Preiļu siers”, valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts.

Lielākais nodokļu maksātājs un straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2019. gadā – SIA “Zolva”, valdes locekle Anna Šņepste, SIA “TU Lauki”, valdes priekšsēdētāja Inese Šustova, SIA “Vega P”, valdes priekšsēdētājs Viktors Solovjovs.

Lielākais nodokļu maksātājs Preiļu novadā 2019. gadā – SIA “Agrolatgale Plus”, valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems, SIA “VS Teks”, valdes loceklis Valdis Skujiņš, SIA “Firma Jata”, valdes loceklis Viļgeļms Veleckis, SIA “Preiļu Siltums”, valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Reisons, SIA “TRANS SN”, valdes loceklis Sergejs Nečajevs, SIA “SAL PLUS”, valdes priekšsēdētājs Sandis Puzaks, SIA “Resurss Plus”, valdes locekle Velta Krišāne, SIA “Otars”, valdes loceklis Jānis Dorofejevs, SIA “Autocentrs Salinieki”, valdes loceklis Modris Salinieks.

Straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2019. gadā – SIA ”Himalayan International”, valdes priekšsēdētājs Ramiss Aļijevs, SIA “LK Care”, valdes locekle Līga Kacare.

Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Preiļu novadā tika godināti: Kručānu ģimene, Edgars Čeviļevs, Skaidrīte Ūzuliņa (z/s “Turaidieši”),  Renārs Vucāns, Jānis Džeriņš, Ilmārs Utināns (z/s “Dižozoli”), Guntis SkuķisAinārs Anspoks  (z/s “Zeltenes”), Guntis Grigorjevs (z/s “Jaunstikāni”), Ilga Maruševska  (p/s “Jaunozoli”).

Pasākumā pašvaldība izteica pateicību arī tiem uzņēmējiem, kuri 2019. gadā bija dalījušies uzņēmējdarbības pieredzē un veiksmīgi piedalījušies Latgales reģiona uzņēmēju dienās. Pateicības saņēma: Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes Preiļu filiāle, Ināra Indrikova (SIA “Pie Torņa”), Olga Jermakova (Tetovēšanas un permanentā meikapa darbnīca “KOSMOSS”), Aija un Juris Zīmeļi, Kristīne Stašulāne (SPA “Laba Sajūta”), Jānis Mūrnieks (SIA “Preiļu saimnieks”), Anita Sudnika (SIA “Preiļu slimnīca” Rehabilitācijas nodaļa), Edgars Soldāns (z/s “Tūmeņi”), Jānis Gavars (z/s “Mazie Gavari”), Lilita Kivleniece (Zīmols “LiepuZiedi”), Irena Koleda (z/s “Kalni”).

Pasākuma laikā tika sveikti arī konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2019. gadā” laureāti. Grupā “Privātmāju noformējums” 1. vietas diploms tika piešķirts diviem īpašumiem – īpašumam Pļaviņu ielā 18, Preiļos (Volontu ģimene) un īpašumam Skolas ielā 21, Pelēčos (Kokinu ģimene), arī 2. vietu sadalīja divi īpašumi – īpašums Skolas ielā, Pelēčos (Rubinu ģimene) un īpašums “Bērzmalīte”, Preiļu pagastā (Noviku ģimene), 3. vieta iegūta īpašumam Vītolu ielā 6A, Aizkalnē (Kaspars Sparāns) un īpašumam “Avotu Ozoli”, Preiļu pagastā (Buku ģimene). Šajā kategorijā naudas balvas par dalību konkursā tika piešķirtas īpašumiem – Ludzas ielā 20, Preiļos (Podiņu ģimene), “Seiļi”, Preiļu pagastā (Seiļu ģimene), “Akmens Pupāji”, Preiļu pagastā (Volkovu ģimene), “Kritumi”, Preiļu pagastā (Skuteļu ģimene), “Dzintarnieki”, Saunas pagastā (Ivdru ģimene), “Klintaines”, Saunas pagastā (Bogotos ģimene), Miera iela 14, Miera iela 16-2, Līčos, Preiļu pagastā (Jurijs Jakimovs), “Staburadze”, Preiļu pagastā (Puzaku ģimene), “Gundegas”, Aizkalnes pagastā (Rožānu ģimene).

Grupā “Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums” 1. vietas diplomu ieguva SIA “Preiļu saimnieks” par ēku Liepu ielā 2 un Rīgas ielā 4, Preiļos fasāžu un priekšlaukumu noformējumiem, 2. vietas diplomu saņēma Žanna un Ingars Osipovi par tiesu izpildītāju biroja ēkas Raiņa bulvārī 3, Preiļos logu un fasādes noformējumu, savukārt 3. vieta – Preiļu Brīvajai skolai par fasādes un teritorijas noformējumu Aglonas ielā 22, Preiļos.

Grupā “Pašvaldības un valsts iestādes noformējums” ar 1. vietu konkursā tika sveikta Pelēču pagasta pārvalde, Liepu ielā 6, Pelēčos par fasādes, priekšlaukuma un teritorijas noformējumu, 2. vietu ieguva Preiļu 1. pamatskolas, Daugavpils ielā 34, Preiļos un Pelēču pamatskolas, Skolas ielā 4, Pelēčos, svētku noformējumi, 3. vietā – Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi”, Raiņa bulvārī 13, Preiļos noformējums. Šajā kategorijā naudas balvas par dalību konkursā tika piešķirtas Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, Mehanizatoru ielā 2A, Preiļos un Preiļu novada Labklājības pārvaldei, Aglonas ielā 1A, Preiļos.

Par pasākuma labsajūtu gādāja atraktīvais folklorists, dziedātājs un pasākumu vadītājs Ēriks Zeps, savukārt muzikālo atmosfēru nodrošināja mūzikas grupa “TirkizBand” un DJ Artis Skrūzmanis. Paralēli neformālām sarunām un dejām uz deju plača sarīkojumā darbojās laimes aka un ikviens varēja uzņemt un turpat arī drukātā veidā saņemt momentfoto pasākuma stilistikā.

Pašvaldība izsaka lielu pateicību visiem pasākuma apmeklētājiem un pārējiem aktīvajiem darba ļaudīm, kuri dažādu apsvērumu dēļ pasākumu nevarēja apmeklēt. Novēlam veiksmīgi realizēt savas biznesa idejas un sasniegt izvirzītos mērķus! Lai šis gads jums atnes veiksmi un panākumus!