Iedzīvotājiem

16. marts – Vispasaules sociālā darba diena.