Pašvaldībā
Sveicam Skolotāju dienā!

Sveicam Skolotāju dienā!

Paldies ikvienam pedagogam par gudrību un zināšanām, ko sniedzat katru dienu! Jūs esat gaismas nesēji audzēkņu dzīvēs, dodot viņiem iespēju mācīties un augt. Vēlam nepārtrauktu entuziasmu, prieku un panākumus darbā!

Preiļu novada pašvaldība