Pašvaldībā

1990. gada 4. maijā ar deklarāciju atjaunotā neatkarība šodien mums visiem kopā jāstiprina kā vārdos, tā darbos. Būsim līdzdalīgi lēmumos, klātesoši notikumos un svarīgākais - cilvēcīgi cits pret citu!

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētkos!

Preiļu novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns