Preiļu novadā Iedzīvotājiem
Svecīšu vakaru grafiks Preiļu novadā 2023. gadā

Svecīšu vakari Preiļu novada kapsētās 2023. gadā

7. oktobris Riebiņu pagasta kapsētās

 • 13.00 SPRINDŽU kapi
 • 15.00 PETRAUSKU kapi

7. oktobris Silajāņu pagasta kapsētās

 • 14.00 ČERVONIKU kapi

7. oktobris Aizkalnes pagasta kapsētās

 • 13.00 GĀGU kapi
 • 14.00 RAIPOLES kapi
 • 15.00 DAUGAVIEŠU kapi
 • 16.00 JASMUIŽAS kapi
 • 17.00 BLEIDENES kapi

7. oktobris Sīļukalna pagasta kapsētās

 • 14.00 KAPENIEKU kapi
 • 15.00 TEILĀNU kapi
 • 16.00 SEIĻU kapi
 • 17.00 SALENIEKU kapi
 • 17.30 OPOLŪS kapi

14. oktobris Rušonas pagasta kapsētās

 • 13.00 ANTANIŠĶU kapi
 • 13.00 RUTUĻU kapi
 • 13.40 KRISTAPEŅU kapi
 • 14.20 EIKŠAS kapi
 • 15.00 ŽOGOTU kapi
 • 15.50 ONDZUĻU kapi
 • 16.30 EISĀGU kapi
 • 17.00 GAILĪŠU kapi

14. oktobris Stabulnieku pagasta kapsētās

 • 11.00 STABULNIEKU kapi
 • 12.00 TRŪPĪŠU kapi
 • 13.00 SAUNAS VULĀNU kapi
 • 14.00 KRIŠTOBU kapi
 • 15.00 BRIŠKU-BALCKARU kapi
 • 16.00 PASTARU kapi

14. oktobris Rožkalnu pagasta kapsētās

 • 13.00 AUGŠMUKTU kapi
 • 14.00 STRODU kapi                    
 • 15.00 ĀPŠU kapi
 • 16.00 LAZDĀNU kapi

21. oktobris Saunas pagasta kapsētās

 • 13.00 AIZUPIEŠU kapi
 • 14.00 ORĪŠU kapi
 • 15.00 SMELTERU kapi
 • 16.00 SKUTEĻU kapi
 • 17.00 JAKUŠU kapi

21. oktobris Pelēču pagasta kapsētās

 • 11.00 SOLKAS kapi
 • 11.40 VECUMU kapi
 • 12.30 KRASNAGORKAS kapi
 • 13.20 GORNIJAŠU kapi
 • 14.10 BRAMAŅU kapi
 • 15.10 DŽERIŅU kapi
 • 16.20 PELĒČU kapi

21. oktobris Vārkavas pagasta kapsētās

 • 12.00 KLAPARU kapos
 • 13.00 BORBAĻU kapi
 • 14.00 STABUĻNĪKU kapi
 • 15.00 PILIŠĶU kapi

21. oktobris Preiļu pilsētas kapsētās

 • Laikā no plkst. 13.00 līdz 18.00 IEDEGSIM SVECES LIESMIŅU UN PIEMINĒSIM SAVUS AIZGĀJUŠOS

22. oktobris Preiļu pagasta kapsētās

 • 12.00 RIBUĻU kapi
 • 13.00 SEIĻU kapi
 • 14.00 PUPĀJU kapi
 • 15.00 IVDRĪŠU kapi
 • 16.30 DZEŅU kapi
 • 17.30 ŠOLDRU kapi

28. oktobris Upmalas pagasta kapsētās

 • 13.30 VANAGU kapi
 • 15.00 VĀRKAVAS kapi

28. oktobris Saunas pagasta kapsētās

 • 12.30 PAUNIŅU kapi
 • 13.30 PRĪKUĻU kapi
 • 14.30 LAKAUSKU kapi
 • 15.30 ANSPOKU kapi
 • 16.30 BETIŠĶU kapi

28. oktobris Galēnu pagasta kapsētās

 • 13.00 BUKŠINU kapi
 • 14.00 MALTAS-TRŪPU kapi
 • 15.00 GALĒNU kapi

28. oktobris Riebiņu pagasta kapsētās

 • 14.00 SILA kapi
 • 15.00 KOKORIEŠU kapi
 • 15.45 BAIBU kapi
 • 16.30 RIEBIŅU kapi

28. oktobris Silajāņu pagasta kapsētās

 • 13.00 SILAJĀŅU kapi

29. oktobris 13.30 AGLONAS kapi