Preiļu novadā Kultūrā Iedzīvotājiem

Aizkalnes pagasta kapsētas

10. oktobrī
Plkst. 13:00 – Gāgu kapi
Plkst. 14:00 – Raipoles kapi
Plkst. 15:00 – Daugaviešu kapi
Plkst. 16:00 – Jasmuižas kapi
Plkst. 17:00 – Bleidenes kapi


Pelēču pagasta kapsētas

17. oktobrī
Plkst. 11:00 – Solkas kapi
Plkst. 11:40 – Vecuma kapi
Plkst. 12:30 – Krasnagorkas kapi
Plkst. 13:20 – Gornijašu kapi
Plkst. 14:10 – Bramaņu kapi
Plkst. 15:10 – Džeriņu kapi
Plkst. 16:20 – Pelēču kapi


Saunas pagasta kapsētas

10. oktobrī
Plkst. 11:00 – Jakušu kapi
Plkst. 12:00 – Skuteļu kapi
Plkst. 13:00 – Orīšu kapi
Plkst. 14:00 – Smelteru kapi
Plkst. 15:00 – Betišķu kapi

17. oktobrī
Plkst. 11:00 – Pauniņu kapi
Plkst. 12:00 – Prīkuļu kapi
Plkst. 13:00 – Lakausku kapi
Plkst. 14:00 – Aizupiešu kapi
Plkst. 15:00 – Anspoku kapi


Preiļu pilsētas kapsētās

24. oktobrī
Laikā no plkst. 13:00 līdz 18:00 IEDEGSIM SVECES LIESMIŅU UN PIEMINĒSIM SAVUS AIZGĀJUŠOS.
,,Klusums iedziedās dvēselē,
Balts miers ikkatrā no mums ….”


Preiļu pagasta kapsētās

25. oktobrī
Plkst. 12:00 – Ribuļu kapi
Plkst. 13:00 – Seiļu kapi
Plkst. 14:00 – Pupāju kapi
Plkst. 15:00 – Ivdrīšu kapi
Plkst. 16:30 – Dzeņu kapi
Plkst. 17:30 – Šoldru kapi