Pašvaldībā Pagastos

Preiļu novada bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Līdz ar to informējam, ka no 2022. gada 7. februāra bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumi Riebiņu pagasta pārvaldē, Aglonas pagasta pārvaldē un Upmalas pagasta pārvaldē būs pieejami pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00,  Preiļos pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, rindas kārtībā un iepriekš saskaņojot to ar atbildīgo darbinieku.  Ārpus norādītā laika bāriņtiesas apliecinājumi netiks veikti, lūdzam novada iedzīvotājus izmantot notāra pakalpojumus.

Preiļu novada bāriņtiesa
Aglonas iela 1a, Preiļi, tālrunis: +371 65322106, e-pasts: barintiesa@preili.lv