Svarīga informācija makšķerniekiem!

Preiļu novada pašvaldība informē, ka Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2023/6 “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam” paredz licencētās makšķerēšanas organizēšanu šādās Preiļu novada ūdenstilpnēs - Bicānu ezerā, Biešonā, Bieržgaļa ezerā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pelēča ezerā, Pakaļnī, Rušonā un Zolvas ezerā. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Ar NOLIKUMU Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā var iepazīties šeit:

LICENČU VEIDI UN MAKSA PAR LICENCĒM*

Licences veids

Licences darbības laiks

Maksa par licenci

Noteikumi

Vienas dienas licence

Vienas dienas licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.

 

5,00

 • Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
 • Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu.
 • Vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt:
 • Lielā Kolupa ezerā - 2 līdakas un 2 zandartus, no kuriem viens zandarts var būt garumā lielāks par 65 cm.
 • Bicānu, Bierzgaļa, Biešona, Ciriša, Eikša, Jašazarā, Kategradas,  Pakalņa, Pelēču, Rušona un Zolvas ezeros - 3 līdakas un 3 zandartus, no kuriem viens zandarts var būt garumā lielāks par 65 cm.
 • Aizliegta velcēšana no 1. maija līdz 30. jūnijam Rušonā, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas.
 • Makšķerēšana visos nolikuma 1. punktā minētajos ezeros ir atļauta ar vienu gruntsmakšķeri, kas aprīkota ar ne vairāk kā trijiem āķiem.
 • Laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam, saistībā ar zivju nārstu, Rušonā (saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.1 Lieguma shēma Rušonā no 1. maija līdz 31. maijam) ir aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem.
 • Gumijas gruntsmakšķeres izmantošana Rušonā ir aizliegta.
 • Makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, atļauta no 1. maija līdz 31. decembrim.
 • Diennakts tumšajā laikā no 1. maija līdz 31. oktobrim visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns).
 • Aizliegts makšķerēt no nolikumā minēto ezeru, kuros ieviesta licencētā makšķerēšana, salām.
 • Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta līdzeklī.
 • Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).
 • Licences īpašniekam ir pienākums 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām aizpildīt un nodot lomu pārskatu.
 • Bicānu ezers un Jašazars atrodas dabas liegumā “Jašas – Bicānu ezers” tāpēc šajos ezeros aizliegts pārvietoties ar kuģošanas un citiem peldošiem transporta līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW.

Mēneša licence

Licence derīga vienu norādīto kalendāro mēnesi

15,00

 

 

 

 

Sezonas licence

Vasaras sezonas (no 1. maija līdz 31. oktobrim).

 

 

25,00

Ziemas sezonas (no 1. novembra līdz 30. aprīlim).

25,00

Gada licence

Licences darbības laiks  no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

 

50,00

Gada licence par samazinātu maksu

Licences darbības laiks  no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

25,00

Gada bezmaksas licence

Licences darbības laiks no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

0,00

*Vienam makšķerniekam vienlaicīgi atļauts izmantot viena veida makšķerēšanas licenci.

PLĀNOJAM, KA 2023. GADA 3. MAIJĀ BŪS UZSĀKTA LICENCĒTĀ MAKŠĶERĒŠANA BICĀNU EZERĀ, BIEŠONĀ, BIERŽGAĻA EZERĀ, CIRIŠĀ, EIKŠA EZERĀ, JAŠAZARĀ, KATEGRADES EZERĀ, LIELAJĀ KOLUPA EZERĀ, PELĒČA EZERĀ, PAKAĻNĪ, RUŠONĀ UN ZOLVAS EZERĀ PREIĻU NOVADA, AUGŠDAUGAVAS NOVADA, RĒZEKNES NOVADA UN KRĀSLAVAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀS TERITORIJĀS.

Preiļu novada ūdenstilpnēs, kas nav minētas šajā sarakstā, varēs makšķerēt uzrādot tikai makšķerēšanas karti.

INFORMĒJAM, KA LICENCES, KAS IEGĀDĀTAS PĒC VECĀ STANDARTA, BŪS SPĒKĀ ATBILSTOŠI IEGĀDĀTĀS LICENCES PERIODAM UZ VISIEM EZERIEM!

LICENČU IZPLATĪŠANU VEIKS:

 1. Rušonas pagasta pārvalde (Liepu 5a, Kastīre, Rušona pagasts, Preiļu novads, LV-5329), tālr. +371 65326101, darba dienās plkst. 9.00–17.00, e-pasts: rusonaspagasts@preili.lv;
 2. Riebiņu pagasta pārvalde (kasē) (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326), tālr. +371 65324641, darba dienās plkst. 9.00-17.00, e-pasts: riebinupagasts@preililv;
 3. Aglonas pagasta pārvalde (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304), tālr. +371 65324573, +371 65324569, darba dienās plkst. 9.00-17.00, e-pasts: aglona@preili.lv;
 4. Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, tālr. +371 65324569, darba dienās plkst. 8.00-16.30, e-pasts: pelecupagasts@preili.lv;
 5. Gada bezmaksas licenci varēs izņemt arī Preiļu novada pašvaldībā, darba dienās plkst. 8.30–17.00;
 6. Makšķernieku veikalā “Āķis”, darba dienās plkst. 8.00-17.00, sestdienās plkst. 8.00-14.00, adrese: Daugavpils iela 23, Preiļi, Preiļu novads, tālr. +371 29174196, e-pasts: andriskukors@gmail.com;
 7. Licences varēs iegādāties jebkurā laikā elektroniski www.manacope.lv.

AICINĀM SEKOT LĪDZI AKTUĀLAJAI INFORMĀCIJAI!

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada pašvaldības ezeru apsaimniekošanas speciāliste
Inese Jakovele