Preiļu novadā Pašvaldībā

Saskaņā ar Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurores L. Locikas 2020. gada 4. novembra lēmumu atcelti piemērotie drošības līdzekļi Preiļu novada domes amatpersonām: Preiļu novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Želvim, Preiļu novada domes Būvvaldes vadītājam Andrejam Aninam, Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājam Jānim Skutelam un Preiļu novada domes būvinspektoram Artūram Poplavskim.

Visas minētās amatpersonas drīkst ieņemt amatus Preiļu novada domē.