Iedzīvotājiem
Šogad lielākā aktivitāte lauksaimniecības plēvju izvešanā Rožkalnu pagastā

Šī gada jūnija sākumā norisinājās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļas organizētā ikgadējā lauksaimniecības plēvju bezmaksas izvešana Preiļu novadā saimniecībām, kurām ir noslēgts līgums ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par sadzīves atkritumu izvešanu. Pēc iepriekš izveidota grafika Atkritumu apsaimniekošanas daļas darbinieki devās pie lauksaimniekiem, lai savāktu izlietoto lauksaimniecības plēvi un nogādātu to atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos.

Kopā plēvju nodošanā piedalījās 62 Preiļu novada saimniecības (Preiļu pag., Aizkalnes pag., Saunas pag., Pelēču pag., Vārkavas pag., Vārkava, Upmala, Rožkalni), kā rezultātā tika savāktas ap 50 tonnas izlietotās lauksaimniecības plēves. Šogad vislielākais plēvju daudzums savākts Rožkalnu pagastā – 20,25 tonnas.

Kā atzina Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Snežana Bogdanova, plēvju izvešana notikusi raiti, paši lauksaimnieki aktīvi piedalījušies plēvju iekraušanā autotehnikā, arī nodrošinot iekraušanu ar  savu traktortehniku, kas arī bija nosacījums plēvju savākšanai.

Pēc plēvju nogādāšanas SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atkritumu šķirošanas laukumā, darbinieki tās ar rokām vēlreiz pāršķiro, sapresē ķīpās, un sagatavo tās nogādāšanai otrreizējai pārstrādei.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atgādina, ka lauksamniecības plēves bez maksas var nodot atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, tā darba laikā (skatīt ŠEIT), kā arī pateicas ikvienam, kurš piedalījās, izvēloties pareizāko lauksaimniecības plēvju utilizācijas veidu, nekaitējot veselībai un apkārtējai videi.

Informāciju sagatavoja