Pašvaldībā

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 20. jūlijā.

  1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
  2. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
  3. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
  4. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.
  5. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
  6. Par Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.