Pašvaldībā

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 23. martā

  1. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
  2. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
  3. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu.
  4. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu.
  5. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības noteikumos “Par interešu Izglītības programmu izvērtēšanu un valsts mērķdotācijas sadali”.
  6. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādī.