Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Iestājoties ziemas sezonai, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Komunālā nodaļa ir uzsākusi pildīt vienu no savām funkcijām – trotuāru un apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu.

Sniega tīrīšana tiek organizēta, domājot par iedzīvotāju ērtībām – no trotuāriem sniegs tiek notīrīts jau laikus agri no rītiem ar traktortehniku, lai, iedzīvotājiem dodoties uz darbu, tie būtu tīri un nokaisīti ar smilts-sāls maisījumu. Tajos ietvju posmos, kur nav iespējams izbraukt ar traktortehniku (piemēram, traucē ceļazīmes, elektrības stabi vai koki), sniegs tiek notīrīts ar roku darbu.

Šis darbs tiek veikts prioritārā kārtībā, lielāku uzmanību pievēršot Preiļu pilsētas centrālo ielu trotuāriem (Raiņa bulvāris, Aglonas iela, Brīvības iela, Daugavpils iela, Rēzeknes iela).

Lai raitāk noritētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu tīrīšana, autovadītājus ļoti lūdzam būt saprotošiem un sniega tīrīšanas laikā atbrīvot stāvlaukumus – jo rūpīgāk būs notīrīts sniegs, jo vieglāk pašiem autovadītājiem! Tāpat autovadītāji pašu ērtībām tiek aicināti, tīrot uz automašīnām sasnigušo sniegu, neveidot kaudzes uz braucamās daļas.

Inga Krekele,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste