Izglītībā

2020. gada 21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Latgales plānošanas reģiona un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīkotais Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums “Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats”.

Prezidenti, viceprezidenti un ministri – kopā vairāk nekā 230 skolēnu pašpārvalžu pārstāvji no 18 Latgales reģiona pašvaldību 57 izglītības iestādēm bija sapulcējušies, lai pārrunātu jauniešiem aktuālākos jautājumus, dalītos pieredzē un smeltos jaunas idejas. Preiļu novadu forumā pārstāvēja deviņi skolēnu pašpārvalžu līderi – Andželika Poļakova (Preiļu 1. pamatskola), Anastasija Dekterjova un Vjačeslavs Krupins (Preiļu 2. vidusskola), Laura Skabe un Eduards Skutelis (Salas pamatskola), Olita Dmitrijeva un Valentīna Korņeva (Pelēču pamatskola), Jadviga Mežniece un Raivis Žihars (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija) un viņu skolotāji –  konsultanti.

Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja vairākas amatpersonas: Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melnbārde (videosveiciens), Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, pašvaldību un biedrību vadītāji u.c. sabiedrībā atpazīstami jaunatnes jomas speciālisti. Foruma moderators Oskars Zuģickis nolasīja Latvijas Valsts prezidenta sveicienu pasākuma dalībniekiem.

Foruma laikā tika veidotas vairākas darba grupas, kuras moderēja 18 Latvijā pazīstami eksperti, un kurās jaunieši pārrunāja tādas tēmas kā brīvprātīgo darbs, pašpārvalžu sadarbības iespējas un izaicinājumi, mācību uzņēmumi skolās, projekti un dalība tajos. Jaunieši aktualizēja skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī mācījās motivēt citus jauniešu darboties pašpārvaldēs. Visas dienas garumā jauniešiem bija iespēja no ekspertiem iegūt jaunas zināšanas, atrast jaunus draugus, strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem.

Lai arī Latvijā pagaidām nav vienotas skolēnu pašpārvalžu koordinēšanas sistēmas, arvien vairāk izglītības iestāžu skolēni izvēlas veidot pašpārvaldi, lai uzlabotu mācību vidi un risinātu jautājumus, kas ir svarīgi konkrētās skolas audzēkņiem. Iespēja pašiem ietekmēt savu skolas dzīvi ir ļoti svarīga un pašlaik jauniešiem ir ļoti daudz iespēju to darīt.

Organizatori jauniešiem bija sagādājuši ne tikai plašu saturisko programmu un iespēju atrast sev jaunus domu biedrus, bet arī sarūpējuši dažus pārsteigumus. Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melnbārde pieciem aktīvākajiem foruma dalībniekiem (tai skaitā ir arī Preiļu 1. pamatskolas 9. klases skolniece Andželika Poļakova) dāvāja unikālu iespēju – 2020. gadā apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē. Valmieras jauniešu domes jaunieši katrai foruma dalībskolai dāvāja spēli “Balsot vai bastot?”. Savukārt Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš – katram foruma dalībniekam uzsauca pusdienas.

“Man pasākums patika. Pasākumā es uzzināju papildus vēl jaunu informāciju. Runājot un darbojoties grupās varēja iegūt jaunus draugus no citām pašpārvaldēm. Kopumā diena bija izdevusies.” (Olita)

”Es pirmo reizi apmeklēju tik lielu pasākumu, man ļoti patika. Diena bija piepildīta un notikumiem bagāta. Biju patīkami pārsteigta par Daugavpils mēra ātro lēmumu  pusdienām sagādāt burgerus. Man īpaši patika darbošanās pa darba grupām, kurās varēja dzirdēt dažādas jaunas idejas, kas noderēs savā skolā. Labprāt apmeklētu vēl šādus pasākumus.” (Laura)

”Mums stāstīja kā veidot prezentācijas, kā risināt problēmas, pie kā meklēt atbalstu un kā pareizi formulēt savas domas. Bija ļoti interesantas un izzinošas darbnīcas. Man ļoti patika, es guvu ļoti lielu pieredzi, jaunus draugus un satiku vecos. Es uzzināju daudz ko jaunu  par SP: kādi ir tās pienākumi, tiesības un kā tai vajadzētu darboties. Man bija liels pārsteigums, ka es ieguvu galveno balvu – vienu no 5 vietām braucienā uz Briseli.” (Andželika).

”Pasākums bija kolosāls! Ja sākumā domāju – būs vienkāršs forums, bet, kad viss sākās, sapratu, ka būs interesanta diena. Un nebiju kļūdījies! Ieguvu daudz interesantu ideju, ļoti noderīgu informāciju. Man ļoti patika. Paldies par jauno galda spēli!” (Eduards)

Paralēli foruma darba grupu darbam notika seminārs skolēnu pašpārvalžu skolotājiem – konsultantiem. Semināra dalībniekus uzrunāja  Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Tika pārrunātas pašpārvaldes konsultanta lomas un iespējas, konsultanta sadarbība ar pašpārvaldi, pieredzes stāsti un metodes darbam ar pašpārvaldēm, kā arī semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Komisijas piedāvājumu skolām un par iespējam dienēt Latgalē (kā kļūt par zemessargu vai profesionālā militārā dienesta karavīru). Lielu interesi izraisīja iepazīšanās ar dzīvotprasmes apguves programmu MOT. Tās filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības: Drosme dzīvot, Drosme rūpēties un Drosme pateikt ”nē”. MOT programmu Latvijā īsteno kopš 2014.gada – jau 130 skolās, bet Latgalē tikai vienā – Preiļu 1. pamatskolā.

Foruma dalībniece Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Valentīna Madalāne: ”Prieks, ka arī mūsu ministre Ilga Šuplinska bija klāt kopā ar jauno paaudzi un pedagogiem, lai rosinātu darboties, iedrošinātu skolotājus augt līdzi jaunajai paaudzei jauno tehnoloģiju jomā. Tik daudz informācijas saņemts ātrā tempā, ka vajadzīgs laiks, lai to visu apkopotu kopā ar skolas pašpārvaldi, lai paņemtu savam darbam pašu atbilstošāko, lai spētu augt, mainīties līdzi laikam, noticēt saviem spēkiem!”

Aija Caune
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore
+371 29221574