Jaunatne Valstī Sabiedrībā

Ar rekordlieliem sasniegumiem kampaņas "Tīrai Latvijai" pastāvēšanas vēsturē noslēgusies izlietoto bateriju vākšanas konkursa 2022./2023. mācību gada sezona. Izlietoto bateriju vākšanā iesaistījās 99 tūkstoši bērnu un jauniešu no 437 izglītības iestādēm no visas Latvijas, pārstrādei nogādājot 41,690 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Latgales reģionu konkursā pārstāvēja 61 izglītības iestāde, savācot 3567,6 kg izlietotu bateriju. Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupa ieguva 2. vietu bateriju vākšanā Latvijas mērogā pēc savāktā bateriju apjoma, rēķinot uz vienu iestādes audzēkni.

"Esam patiesi priecīgi apzināties, ka kampaņa "Tīrai Latvijai" ar katru gadu pulcē aizvien vairāk dabas draugus, kopīgi sniedzot fenomenālu ieguldījumu gan tīras vides veidošanā, gan sabiedrības vides apziņā, gan aprites ekonomikas veicināšanā," gandarījumu par konkursa rezultātiem pauž "Zaļā josta" pārstāve Laima Kubliņa.

Jāatgādina, ka izlietotās baterijas ir viena no mājsaimniecībā izplatītākajām videi kaitīgo atkritumu vienībām, kas nepareizi apsaimniekota, rada draudus ne tikai dabai, bet arī cilvēka veselībai. Šogad Latgales reģiona izglītības iestādes savākušas pārstrādei par 45 % vairāk bateriju, nekā pērn, uzskatāmi apliecinot, ka otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņa "Tīrai Latvijai" sniedz ne tikai nozīmīgu sabiedrības iesaisti atkritumu šķirošanā Latvijā, bet arī veido pamatus apzinīgai un veselībai drošai videi mums un nākamajām paaudzēm.

Šajā mācību gadā aktīvākās izglītības iestādes bateriju vākšanā Latgales reģionā ir Līvānu 1. vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 372,1 kg bateriju, Preiļu 2. vidusskola, kuras audzēkņi savākuši pārstrādei 272 kg izlietotu bateriju, kā arī Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupa, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 201 kg bateriju.

Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupa ieguvusi arīdzan līderpozīcijas Latgales reģionā pēc savāktā bateriju apjoma, rēķinot uz katru skolas audzēkni. Savācot vidēji 20,1 kg bateriju uz katru skolēnu, Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupa ieguvusi arī 2. vietu Latvijas mērogā.

Atbilstoši savāktajam bateriju apjomam uz vienu audzēkni, savu čaklumu Latgales reģionā lieliski apliecināja arī Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāles audzēkņi, katrs pārstrādei nogādājot vidēji 5,56 kg bateriju. Arī  Latgales reģiona pirmsskolas izglītības iestādes šogad naski iesaistīja audzēkņu ģimenes vides attīrīšanā no potenciālā bateriju radītā piesārņojuma. Rezultātā Balvu pilsētas PII "Pīlādzītis" audzēkņi katrs vidēji pārstrādei nodevis 3,67 kg bateriju. Balvu novada Bērzkalnes PII audzēkņi katrs vidēji savācis 3,52 kg izlietotu bateriju.

Aktīvākais Latgales reģiona novads pēc savāktā bateriju apjoma ir Balvu pilsēta un novads. Izlietoto bateriju vākšanā iesaistoties 14 izglītības iestādēm, savākti 1046 kg izlietotu bateriju. Aktīvākās novada skolas šogad ir Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupas, kuru audzēkņi savāca 201 kg bateriju, Rugāju vidusskola, savācot 182 kg bateriju, kā arī Balvu Valsts ģimnāzija, kuras audzēkņi savāca pārstrādei 127 kg bateriju.

Lieliski sasniegumi Latgales reģionā pēc savāktā bateriju apjoma ir Daugavpils pilsētai un novadam. Izlietoto bateriju vākšanā iesaistoties 16 izglītības iestādēm, savākti 823,7 kg bateriju, kas ir par 20 % vairāk nekā pērn. Aktīvākās novada skolas arī šogad nemainīgi ir J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, kuras audzēkņi savāca 175 kg izlietotu bateriju. Daugavpils pilsētas 20. PII audzēkņi savāca 151,5 kg bateriju, savukārt Daugavpils Apkaimes brīvā laika klubs “Mezgls” savāca 138,2 kg bateriju.  

No Rēzeknes pilsētas un novada, konkursā “Tīrai Latvijai” aktīvi iesaistoties 17 izglītības iestādēm, savākti 533 kg bateriju. Aktīvākie bateriju vācēji novada mācību iestādēs šogad ir pirmsskolas vecuma bērni ar ģimenēm - Rēzeknes pilsētas PII “Varavīksne”, kuras audzēkņi savāca 80 kg bateriju, Ozolaines PII “Jāņtārpiņš”, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 55 kg bateriju, un Silmalas pagasta Tiskādu pamatskola, kuras skolēni arī savākuši 55 kg bateriju.

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņu "Tīrai Latvijai" organizēja "Zaļā josta" sadarbībā ar AS "BAO" un Valsts izglītības satura centru un "CleanR" atbalstu. Plašāka informācija par kampaņu "Tīrai Latvijai" atrodama vietnē www.tirailatvijai.lv.