Logo

Preiļu 1.pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās  projekta ietvaros 2018. gadā veikti būvdarbi, kas vērsti uz mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros.

Skolēni un skolotāji, uzsākot  mācību gadu atjaunotajās un modernizētajās Preiļu izglītības iestāžu telpās varēs novērtēt paveikto projekta laikā, kā arī sajutīs, ka izremontēto  telpu  aprīkojums regulāri tiks papildināts 1919./ 2020. mācību gada laikā .

Preiļu 1.pamatskolas ēku telpu pārbūves un atjaunošanas darbi tika īstenoti laika posmā no 2018.gada maija līdz novembrim, objekts pieņemts ekspluatācijā 2019.gada 31.janvārī. Būvdarbus objektā veica būvuzņēmējs SIA “Jēkabpils PMK”. 2018.gada septembra mēnesī bija pabeigti būvdarbi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās, kas tika uzsākti 2018. gada  maijā. Ģimnāzijas ēkā būvdarbus veica SIA “BORG”. Dienesta viesnīcas vajadzībām vecā mācību korpusa 1.stāvā izbūvēta dzīvojamā istaba ar dušas telpu personām ar kustību traucējumiem vides pieejamības nodrošināšanai. Telpu atjaunošanas darbi notika skolas sporta zāles ģērbtuvēs, dienesta viesnīcas telpās, vecajā un jaunajā mācību korpusā.

SAM 8.1.2 projekta mērķis – veikt Preiļu 1.pamatskolas (P1P) un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Kopējā līguma summa 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums sastāda 1 799 767,00 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 159502,35 eiro, pašvaldības finansējums 372172,17 eiro, publiskās neattiecināmās izmaksas 86 008,42 eiro.

Projekta ieviešanas termiņš 2020.gada 31.decembris.

Informāciju sagatavoja

Līga Upeniece
Projekta koordinatore