Kultūrā Muzejos
automatisks-melnraksts-2458-1024x683.jpg

No šī gada septembra Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs 4.-8. klašu skolēniem piedāvā starpdisciplināru izglītojošo programmu “Preiļu muižas dzīvie dārgumi”. Tās laikā 4 nodarbībās bērni ne tikai klātienē iepazīst Preiļu muižas kompleksa un parka kultūrvēsturiskos objektus un bagātības, bet arī, iejūtoties “detektīvu” lomā, uzzina, kādi dzīvie organismi šīs vietas apdzīvo. Nodarbības tiek īstenotas Latvijas valsts simtgades programmas “Latvijas skolas somas” ietvaros.

Programma sākas ar ievadnodarbību Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijā “Muzeja stāsti Latvijai”, kuras laikā skolēni tiek iepazīstināti ar Preiļu muižas kompleksa un parka izveides vēsturi, Borhu dzimtu un tās atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.

Pēc ievadnodarbības seko izzinoša ekskursija un praktiskā nodarbība Preiļu parkā – iespēja izvēlēties vienu vai vairākas no 4 piedāvātajām tēmām: “Uz vēstures drupām mīt dzīvība”, kuras laikā var vairāk uzzināt par zirgu staļļa drupām, bijušo saimniecības pagalmu un muižas saimniecisko darbību; “Dzīvība sākas ūdenī”, kas veltīta grāfu valdīšanas laikā izveidotajai parka dīķu un kanālu sistēmai; “Daudzstāvu nams kokā” par Borhu stādīto dižozolu un blakus esošajām vecās kungu mājas drupām un “Skaistums ir daudzveidībā”, kas veltīta parka Lielajai laucei un Preiļu ainavu parka un tā apstādījumu vēsturei. Nodarbības var kombinēt! Katrā nodarbībā skolēniem tiek dots praktiskais uzdevums, kas saistīts ar kultūrvēsturiskajos objektos notiekošo dabas procesu izzināšanu un kura veikšanai bērniem tiek izsniegts attiecīgs aprīkojums.

Preiļu muižas komplekss un 41,2 ha plašais parks ar muižas laiku apbūvi atrodas valsts aizsardzībā un tam ir liela kultūrvēsturiska vērtība. Parka teritorijā ir arī vairāki aizsargājamie dabas objekti un sastopama īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita). Tāpēc parks ir lieliski piemērota vieta, kur klātienē pētīt un gūt labāku izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbības procesiem vēstures griezumā – dabiskās ainavas pārveidošana cilvēka rekreācijas vajadzībām, parku ierīkošanas vēsture, kultūras un dabas mantojuma aizsardzība u.c. Programma saistīta ar mācību priekšmetu “Latvijas vēsture”, “Dabaszinības” un “Bioloģija” saturu.

Izglītojošo programmu “Preiļu muižas dzīvie dārgumi” veido 4 atsevišķas nodarbības, ko var apmeklēt visa gada garumā, izlaižot ziemas periodu. Vienas ekskursijas un praktiskās nodarbības laiks parkā – orientējoši 70 minūtes. Katram bērnam tiek izsniegts aprīkojums vēsturiskajos objektos notiekošo dabas procesu izpētei (binokļi, trauciņlupas, sietiņi, rakstāmpiederumi u.c.) un darba lapas. Ieteicams izvēlēties vieglas grūtības pakāpes pārgājienam atbilstošu apģērbu un laikapstākļiem piemērotus apavus. Tā kā programma ietver arī dzīvo organismu izpēti, tās norise plānota siltajā periodā no aprīļa vidus līdz oktobrim (atkarībā no laikapstākļiem).

Programma “Preiļu muižas dzīvie dārgumi” izstrādāta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 2019. gada mērķprogrammas “Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos finansiālu atbalstu un pateicoties Preiļu novada domes līdzfinansējumam.

Programma pieejama grupām (10 – 25 cilvēki) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc iepriekšējas pieteikšanās (tālr. 25141858 vai e-pasts ilona.vilcane@preili.lv). Programmas izmaksas: pirmā nodarbība, ietverot Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijas apmeklējumu, – 2,00 eiro no personas, katra nākamā nodarbība – 1,50 eiro no personas.

Papildu informācija:

Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos
Tālr.: +371 25141858
e-pasts: ilona.vilcane@preili.lv
www.preili.lv

Septembra sākumā Preiļu muižas staļļus, dīķus un grāfu Borhu stādīto ozolu iepazina un izpētīja Preiļu 1. pamatskolas 8. klases skolēni. Foto: Digna Prodniece: