Pagastos Kultūrā

Lai veicinātu iedzīvotāju piederības sajūtu Preiļu novadam un motivētu novērtēt, kā katras mājas un uzņēmuma Ziemassvētku noformējums veido kopējo novada tēlu, Preiļu novada dome izsludina skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”. Vēlamies ieinteresēt ēku un citu objektu īpašniekus, vadītājus un apsaimniekotājus radīt Ziemassvētku noskaņu un rūpēties ne tikai par sava īpašuma tehnisku uzturēšanu, bet arī estētisku sakopšanu un noformēšanu.

Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt no 14.12. līdz 22.12. vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona trīs kategorijās: privātmāju noformējums; uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums; valsts un pašvaldības iestāžu ēku noformējums. Konkursam var pieteikties elektroniski, sūtot pieteikuma veidlapu un īsu video, kur redzams noformējums, uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv .