Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Sirsnīgi sveicam pareizticīgos ļaudis Lieldienās!

Lai Lieldienas jūsu sirdīs ienāk ar ticības, cerības un labestības gaismu!

Sirsnīgi sveicam pareizticīgos ļaudis Lieldienās!