Pagastos

2022. gads mūs visus ir pamatīgi satricinājis, liekot uz pasauli, sevi un apkārtējiem paskatīties citām acīm. Daudzas lietas notikušas sliktāk, nekā iedomājāmies, daudzas – labāk. Esam apjautuši, kas mūsu dzīvē ir svēts un svarīgs, un arī bez kā gluži labi varam iztikt. Vēlos pateikties ikvienam, kurš ir darījis labāku kādu no šī gada dienām – ar darbiem, ar padomu, ar idejām, ar atbalstu, ar sapratni, ar smaidu, ar lūgšanu, ar kopā būšanu!

Lai katrā mājā Ziemassvētkos ienāk prieks! Lai svētku noskaņu rada brīnuma gaidas, uzposta māja un sirsnības un mīļuma piepildīti brīži kopā ar tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem!

Jaunā – 2023. gada grāmatas sniegbaltajās lappusēs ierakstīsim ilgas un sapņus, veselību un dzīvesprieku, mīlestību, saticību un sirds siltumu, panākumus un pārticību, un labāko nodomu īstenošanos!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Sīļukalna un Galēnu pagastu pārvaldes vadītāja

Iveta Broka-Kazāka