Sīļukalna Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Aicinājums” dzied Zviedrijā

Oktobra beigās, spītējot rudenīgajam vēsumam, miglai un dažādām nelabvēlīgām laika prognozēm, Sīļukalna Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Aicinājums” mēroja ceļu pāri Baltijas jūrai, lai piedalītos Tranas (Zviedrija) pastorāta koru kopprojektā “Dziesmas var!”. Koncertos tika uzsvērts, ka neskatoties uz to, ka cilvēki pasaulē ir ļoti dažādi, mūzikas valoda spēj saprotami uzrunāt cilvēkus visā pasaulē, neatkarīgi no to nacionālās vai reliģiskās piederības. Mūziku jūtam un izbaudām ar sirdi, ar emocijām. Ar paļāvību un uzticēšanos Dieva spēkam tika izdziedātas dziesmas, kas klausītājam liek aizdomāties par notikumiem pasaulē. Dziedot tika lūgts, lai ikkatram cilvēkam pasaulē būtu klāt savs sargeņģelis. Noslēguma dziesma koncertos “You raise me up” (“Tu mani cel”), kas tika atkārtota abos koncertos, tieši parāda, cik nozīmīgi cilvēkam saglabāt cerību un ticību.

Tranas pastorāts ar trim draudzēm atrodas vienā no mazākajiem Zviedrijas pagastiem Yudre. Koncerti notika divās no četrām šī pastorāta baznīcām. Noras Vi baznīca ir izvietota skaistā Sommena ezera krastā, un, kā liecina baznīcas nosaukumā ietvertais vārds “Mēs”, jau izsenis tiek uzskatīta par svētu vietu. Vāstra Ryd baznīca atrodas kalnā netālu no Ostra Lāgern dienvidu krasta - šajā vietā baznīca ir bijusi jau kopš 1300. gada. Paldies jāsaka Nillsonu ģimenei, īpaši saimniekam Borje, kurš bija parūpējies, lai dalībnieces justos kā mājās, lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par šo Zviedrijas apdzīvoto vietu, redzētu apkārtni un mazliet ielūkotos šo strādīgo un viesmīlīgo cilvēku ikdienā.

Emocionāla bija tikšanās ar bijušo Zviedrijas parlamenta deputāti Emmu Carlsson Lofdahl, kura izveidojusi mazu, viesmīlīgu viesu māju, kļuvusi mājražotāja un veltījusi savu laiku ģimenei. Arī te sieviešu vokālais ansamblis sniedza mazu, improvizētu koncertiņu ar latgaliešu tautas dziesmām un lūkojās, kā priekā mirdz klausītāju acis.

Paldies Tranas pastorāta koriem (vad. Mariette Lagg un Gunilla Isacsson) par pozitīvo un draudzīgo atmosfēru un šķiršanos ar cerību uz satikšanos - vienā vai otrā Baltijas jūras krastā. Prieks par viņu patieso interesi par mūsu zemi, mūsu nodarbošanos, par cilvēkiem Latvijā!

Sirsnīga pateicība par sapratni un finansiālo atbalstu arī Preiļu novada pašvaldībai, īpaši Ilzei Kudiņai, no visām “Aicinājuma” dziedātājām: Agneses Solozemnieces, Silvijas Dreijeres, Sintijas Veipas, Marutas Bečas un Teresijas Pelses.

Ceļojums dalībniecēm bija emocijām bagāts, apzinoties, ka pasaulē nes sava pagasta, savas pašvaldības un Latvijas vārdu.

Attēlā: vokālais ansamblis “Aicinājums” un Tranas pastorāta koru vadītājas  Mariette Lagg un Gunilla Isacsson. Foto autors Borje Nillson.

Informāciju sagatavoja

Sīļukalna Kultūras nama
vokālā ansambļa “Aicinājums” dalībniece
Maruta Beča