Pašvaldībā

Oktobrī sākusies pieteikšanās valsts atbalstam siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām – pirmo trīs nedēļu laikā Preiļu novada pašvaldība saņēmusi 2979 (uz 21.10.) pieteikumus siltumapgādes un apkures izmaksu atbalstam.

Kā liecina pašvaldības apkopotā informācija, 546 pieteikumi saņemti no Preiļu pilsētas mājsaimniecībām, 215 no Preiļu pagasta, 120 no Aizkalnes pagasta, 126 no Pelēču pagasta, 338 no Aglonas pagasta, 185 no Galēnu pagasta, 280 no Riebiņu pagasta, 103 no Rožkalnu pagasta, 309 no Rušonas pagasta, 169 no Saunas pagasta, 110 no Silajāņu pagasta, 104 no Sīļukalna pagasta, 144 no Stabulnieku pagasta, 110 no Upmalas pagasta, kā arī 120 no Vārkavas pagasta iedzīvotājiem. Uz 21. oktobri izskatīti 2397 pieteikumi no saņemtajiem 2979.

Visaktīvāk (2955) ir pieprasīts vienreizējs atbalsts 60 eiro apmērā par malku, kas iegādāta jau no maija, bet par kuru nav maksājumu apliecinoša dokumenta, 23 pieteikumi par granulu/brikešu iegādi ar maksājumu apliecinošu dokumentu, 1 pieteikums par malkas iegādi ar maksājuma apliecinošu dokumentu.

Saņemt atbalstu par malkas, granulu un brikešu iegādes izmaksām iedzīvotāji var piesakoties e-pakalpojumu portālā “www.e-pakalpojumi.lv”, savukārt iedzīvotāji, kuriem nav iespēja pieteikumu iesniegt elektroniski, to var veikt Galēnu, Rušonas, Aizkalnes, Saunas, Upmalas, Silajāņu, Stabulnieku, Pelēču, Vārkavas, Preiļu pagastu pārvaldēs, Sīļukalna un Rožkalnu bibliotēkās, sociālajā centrā “Līči”, KAC Aglonas pagasta pārvaldes telpās, KAC Riebiņu pagasta pārvaldes telpās, bet pilsētas iedzīvotāju pieņemšana notiek pie speciālista, kurš pieņem Preiļu novada Labklājības pārvaldes telpās (1. stāva zālē). Atgādinām, ka vienreizējam 60 eiro pabalstam var pieteikties tikai līdz 30. novembrim, savukārt ar 1. novembri pieteikumus varēs iesniegt mājsaimniecības, kas apkurei izmanto elektroenerģiju.

Pašvaldība atgādina, ka pieteikumus siltumapgādes un apkures izmaksu atbalstam var iesniegt mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, uzrādot īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus (ja tādi nav pašvaldības datu bāzēs), personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot bankas kontu.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa