Kultūrā Pagastos

Ikviens Preiļu novada pagasts tautas mākslas pūrā ir ielocījis ko savu, bet Silajāņu keramikas meistaru devums ir bijis tik spilgts un neatkārtojams, ka tā slava pārskanējusi tālu pāri mūsu zemes robežām. Tieši tāpēc uzmanība tika pievērsta kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai un saglabāšanai. Pateicoties Preiļu novada pašvaldības un Nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonda projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”, tika īstenots iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts “Vides objekta izveide “Sylajuoņu keramika””. Realizācijai tika piešķirta dotācija 570,00 EUR apmērā.

Silajāņu pagasts savu vēsturi ir vijis cauri laikiem, notikumiem un cilvēkiem. Un laiks bija sapulcinājis cilvēkus no tuvām un tālām mājām, lai satiktos vienā notikumā, šī gada 10. jūnijā Silajāņu pagasta svētkos, kuru laikā tika atklāts vides objekts, apmeklētāji kopā ar keramiķi Raivo Andersonu varēja sajust māla burvību un maģisko spēku radošajā darbnīcā, piedalīties atraktīvā erudīcijas spēlē “Zini vai mini - Silajāņos” un baudīt populārā dziedātāja Jura Ostrovska un patriotiskās Igauņu ģimenes uzstāšanos. Prieks ir arī par to, ka pasākumu apmeklēja kupls skatītāju pulks.

Svētku norisē ir svarīgs ikviena padarītais darbs un pateiktais vārds, kā arī sniegtais atbalsts. Paldies visiem, kuri iesaistījās vides objekta īstenošanā un izveidē: keramiķim Raivo Andersonam, Preiļu novada pašvaldībai, SIA “Volmārkoks” un “Drukas nams”, kā arī Silajāņu pagasta pārvaldes vadītājai Ingai Jurkānei un brīvprātīgajiem Fjodoram Beļajevam, Ivanam Beļajevam, Igoram Piskunovam, Oskaram Pokšānam un Valērijam Jurkānam.  

Lai Silajāņos turpina tapt dižas lietas, uz tikšanos nākamajos svētkos!

Informāciju sagatavoja