Veselība

Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta ““SIA Preiļu slimnīca” dienas stacionāra pārbūve” laikā ambulatorajā daļā labiekārtots oftalmologa kabinets jaunās telpās, iegādātas jaunas un nomainītas nolietojušas iekārtas. Mūsdienīgi aprīkots oftalmoloģijas (acu slimību) kabinets, kas specializējies acu slimību un redzes traucējumu noteikšanā un profilaksē. Ierīkota oftalmologa darba vieta ar diviem instrumentiem un vairākām jaunām iekārtām-

  • AUTOREFRAKTOMETRS – ierīce, kas dod priekšstatu par acs optisko stiprumu, automātiski nomērot acs gaismas laušanas spēju dioptrijās. Cilvēkam, kurš redz labi, tas atbilst nullei vai ir tuvu tai. Ja ir dioptrijas plusā vai mīnusā, parasti ir grūti saskatīt kaut ko tuvumā vai tālumā. Autorefraktometrs ir ļoti labs palīgs darbā, jo dakterim saka priekšā, aptuveni kāda stipruma optiskās lēcas nepieciešamas redzes korekcijai;
  • FUNDUS KAMERA – ir mūsdienīga acu diagnostikas iekārta ar ko iegūst augstas kvalitātes tīklenes, acs nervu un asinsvadu attēlus. Ar iekārtas palīdzību ir iespējams savlaicīgi pamanīt dažādas slimības agrīna stadijā, piemēram, glaukomu vai tīklenes makulārās izmaiņas. Ar fundusa kameras palīdzību ir iespējams atklāt arī citas slimības – diabētu, insulta risku, augstu asinsspiedienu;
  • BEZKONTAKTA TONOMETRS – ierīce, kas ar gaisa plūsmas bezkontakta metodi nodrošina maksimālu pacienta komfortu un drošību – ar maigu gaisa strūklu nomērot pacienta acs ābola iekšējo spiedienu. Gaisa strūklas tonometra priekšrocības ir ātrums un precizitāte.

Iekārtas iegādātas ar ERAF fondu piešķirto līdzfinansējumu.

2018. gada 25. janvārī SIA “Preiļu slimnīca” noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) SAM  9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas īstenošanu SIA “Preiļu slimnīca dienas stacionāra pārbūve” ar projekta numuru 9.3.2.0/18.I/018. Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 31 mēnesis-12.2018. – 06.2021. Projekta kopējā attiecināmās izmaksas 975 834,00 EUR (ERAF finansējums sastāda 85% – 829 458,90 EUR; Attiecināmais valsts budžeta finansējums 9% – 87 825,06 EUR; privātais paša uzņēmuma finansējums sastāda 6% – 58 550,04 EUR.)

Informāciju sagatavoja

Laila Meirule
SIA “Preiļu slimnīca”
Sabiedrisko attiecību speciāliste