Veselība

No 23. līdz 26. martam poliklīnikas 3. stāvs slēgts! Pārvietošanās pa 3. stāvu nebūs iespējama.

Ģimenes ārsti un speciālisti 23. un 24. martā pacientus pieņems.

Ārsta prakse 23.03. 24.03. Kontakttālrunis
Anatolijs Ruskulis 104. kabinets 104. kabinets Ģim. ārsts: +371 29481057
Zita Laizāne 105. kabinets Nepieņems. Sazināties telefoniski Ģim. ārsts: +371 29455273;
Ārsta palīgs: +371 26219170
Valdis Katkevičs neirologs, psihiatrs 224. kabinets Nepieņems. Sazināties telefoniski +371 29205808
Irēna Vaivode Nepieņems. Sazināties telefoniski Nepieņems. Sazināties telefoniski Ģim. ārsts: +371 26406710
Stanislavs Rutkovskis Slimnīcas vecais korpuss, labais spārns, 2. stāvs, 6. kabinets Slimnīcas vecais korpuss, labais spārns, 2. stāvs, 6. kabinets Ģim. ārsts: +371 29249415;
Ārsta palīgs: +371 26337105
Irēna Petrāne Nepieņems. Sazināties telefoniski 105. kabinets
No 8.00–11.00
Ģim. ārsts: +371 26355083; +371 29863415
Svetlana Lioznova Nepieņems. Sazināties telefoniski Nepieņems. Sazināties telefoniski Ģim. ārsts: +371 28704260
Jevģēnija Džeriņa Nepieņems. Sazināties telefoniski Nepieņems. Sazināties telefoniski Ģim. ārsts: +371 26552570