Iedzīvotājiem Sabiedrībā

Ir novērots, ka konteineros, kas paredzēti šķirotajiem atkritumiem (papīrs, plastmasa, metāls), tiek samesti arī sadzīves atkritumi un dažādi citi atkritumi, kas būtībā ir paredzēti tikai un vienīgi sadzīves atkritumu konteineriem. Skaidrs, ka šādos gadījumos sašķirot konteinera sastāvu nav iespējams, kā rezultātā visi šie atkritumi nonāk atkritumu poligonā un zaudē jebkādu atkritumu šķirošanas jēgu virzībā uz tīrāku apkārtējo vidi, samazinot izmesto atkritumu daudzumu.

Tāpat arī joprojām atkritumu šķirošanas punktos Preiļos regulāri var novērot dažādu atkritumu kaudzes pie atkritumu konteineriem, un visbiežāk tie ir atkritumi, kurus pilnīgi droši varētu iemest sadzīves atkritumu konteinerā, šķiroto atkritumu konteineros (papīrs, plastmasa, metāls), tekstila materiāliem paredzētos konteineros. Savukārt lielgabarīta atkritumu izvešana (mēbeles, sadzīves tehnika, celtniecības materiāli u. tml.)  jāpiesaka atsevišķi, sazinoties ar Atkritumu apsaimniekošanas daļu, vai arī jānogādā tos atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos. Ikviens atkritumu radītājs ir atbildīgs par savu rīcību. Jāatzīmē, ka mums visiem ir šī iespēja – šķirot atkritumus, tādā veidā nodrošinot pareizu atkritumu apsaimniekošanu, rūpēs par apkārtējo vidi. Atkritumu šķirošana nodrošina, ka tie atkritumi, kas ir otrreizēji pārstrādājami un izmantojami jaunu izejvielu ražošanā, atgriežas atkārtotā apritē.

Viens no atkritumu šķirošanas ieguvumiem ir arī naudas ietaupījums, jo šķirotie atkritumi (plastmasa, stikls, metāls, papīrs) tiek savākti bez maksas, taču nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs var pieaugt. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” nākamajam gadam plāno pārskatīt atkritumu apsaimniekošanas tarifu, un ir skaidrs, ka atkritumu, kas tiek atstāti pie šķirošanas punktiem, savākšana, atspoguļosies atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņās.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina domāt zaļāk, būt atbildīgiem, šķirojot atkritumus, tādā veidā visiem kopā virzoties uz tīrāku apkārtējo vidi, jo globāli šī mērķa sasniegšanai ir nozīme ikvienam atkritumu radītājam.

Papildu informācija par atkritumu šķirošanas nozīmi pieejama ŠEIT.

Informācija par tekstila materiālu šķirošanu pieejama ŠEIT.

Kontaktinformācija: Atkritumu apsaimniekošanas daļa, tālr. +371 29420721, e-pasts ps.atkritumi@preili.lv