Iedzīvotājiem

Kā jau informējām jūlijā, vasara ir aktīvs remontdarbu veikšanas laiks. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Santehnisko darbu brigādei darbi turpina ritēt pilnā sparā arī šobrīd, daudz darba ir jau paveikts, turpinās inženiertehnisko komunikāciju remontdarbi uzņēmuma pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu mājās Preiļos.

Jāatzīst, ka inženiertehniskās komunikācijas pārsvarā ir jau kritiskā, avārijas stāvoklī, tādēļ rīcībai jābūt nekavējošai. Spilgts piemērs tam ir daudzdzīvokļu māja Liepu ielā 4, kur, pateicoties uzņēmībai, atbildībai un mājas iedzīvotāju atbalstam, tika ievēlēts mājas vecākais jeb pilnvarotā persona, kura, sadarbībā ar apsaimniekotāju, virzītu svarīgu lēmumu pieņemšanu pareizajā virzienā. Mājas iedzīvotāji kopsapulcē pieņēma lēmumu par pilnīgu karstā, aukstā ūdens guļvadu, kā arī kanalizācijas guļvadu posmu nomaiņu. Neraugoties uz to, ka vecie guļvadi bija tik kritiskā stāvoklī, ka to caurumi iepriekš tikuši “lāpīti” pa nelieliem posmiem, darbi ir paveikti, un ir liela gandarījuma sajūta. Kā norādīja inženiertehnisko būvju brigadieris Arvis Konošonoks, kurš bija atbildīgs par darbu izpildi, tā bija lieliska sadarbība ar Liepu ielas 4 mājas vecāko un arī pārējiem mājas iedzīvotājiem.

Tāpat arī, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, pabeigta Daugavpils ielas 51 aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu, guļvadu pilnīga nomaiņa. Plānots, ka uz nākamo gadu šajā mājā varētu tikt veikta apkures sistēmas pārbūve.

Celtnieku ielā 10 veikta pilnīga apkures stāvvadu noslēgventiļu nomaiņa, kā arī trīs kāpņu telpās nomainīti karstā un aukstā ūdens guļvadu posmi. Plānots veikt arī avārijas stāvoklī esošo kanalizācijas guļvadu izvadu uz savācējakām remontdarbus.

A. Upīša ielā 8, 12 nomainīti apkures sistēmas centrālie ievadventiļi.

 Daugavpils 68, 70, 74 veikti apkures sistēmas centrālo ievadventiļu remontdarbi.

Saltupes ielā 5-2 nomainīts aukstā ūdens stāvvada posms.

Septembrī plānots veikt aukstā, karstā ūdens guļvadu maiņu Daugavpils ielā 70.

Šobrīd pēc iedzīvotāju vēlēšanās Avārijas un santehnisko darbu dienests veic apkures radiatoru un dvieļu žāvētāju maiņu dzīvokļos, kā arī dažādus citus santehniskos darbus. Kopumā pēdējā laikā pieteikto avāriju skaits ir samazinājies, tomēr joprojām izsaukumi tiek saņemti par ūdensvadu plīsumiem un kanalizācijas tīrīšanām. Šķiet, kanalizācijas tīrīšana ir viens no visaktuālākajiem santehniskajiem darbiem, kuru dēļ tiek veikts izsaukums avārijas dienestam, tādēļ SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” joprojām uzsver katra iedzīvotāja atbildību pareizas kanalizācijas lietošanā daudzdzīvokļu mājās – Ko nedrīkst izmest kanalizācijā?

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa