Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Pēc SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju apsekošanas, ir sagatavotas dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2023. gadam.

Lai darbu tāmes būtu pieejamas ikvienam iedzīvotājam, tās ir izvietotas daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās.

Lūgums māju iedzīvotājiem kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņemt četru nedēļu laikā.

Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši savā pārvaldībā.