Iedzīvotājiem
SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" lūgums automašīnu vadītājiem, kas novieto savus spēkratus pie mājas Celtnieku ielā 11, Preiļos

Sakarā ar to, ka šīs mājas teritorijā uz piebraucamā ceļa ir izveidojusies bedre, kas šobrīd ir norobežota, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, aicinot uz sapratni, lūdz automašīnu vadītājus, kuri novieto savas automašīnas pie mājas Celtnieku ielā 11 (no sāna), rast iespēju pagaidām spēkratus novietot citur, jo esošā situācija apgrūtina atkritumu vedēja piekļūšanu atkritumu šķirošanas punktam, lielo gabarītu dēļ ir apgrūtināta auto manevrēšana.

Paldies par sapratni!