Pašvaldībā Iedzīvotājiem
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” īstenos daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku aptauju par māju jumtu remontdarbiem konkrētās adresēs

Šā gada 10. martā tiks īstenota daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku aptauja par jumta remontdarbu nepieciešamību un izmaksu tāmes apstiprināšanu sekojošās adresēs Preiļos: Jaunā iela 1, Celtnieku iela 9, Rēzeknes iela 30 un Liepu iela 7.

Aptaujas lapas tiks ievietotas katra dzīvokļa pastkastē augstāk norādīto adrešu dzīvojamajās mājās. Aptaujas darbības laiks: 10.03.2023.–19.03.2023. (ieskaitot).

Aptaujas skaidrojošā daļā norādīts lēmuma projekts ar nepieciešamo informāciju – konkrētajā gadījumā, māju jumtu remontdarbi un to kopējās izmaksas. Savukārt, aptaujas lapas otrajā pusē varēs iepazīties ar izmaksu tāmi.

Korekti aizpildīta aptaujas veidlapa jāievieto pastkastē, kas būs izvietota pie katras mājas pirmās kāpņu telpas. Zemāk attēloti aizpildāmie lauki ar paskaidrojumu.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vērš uzmanību uz to, ka lēmums par pieņemtu būs uzskatāms, ja “PAR” nobalsos dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi (50 % + 1 balss) no visiem dzīvokļu īpašumiem. Pieņemtais lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nebūs iesniedzis aptaujas veicējam aptaujas lapu ar pieņemtajiem lēmumiem, uzskatāms, ka viņš balsojis “PRET” aptaujā  minēto lēmumu pieņemšanu.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta trešo daļu, par balsošanas rezultātiem, piecu darba dienu laikā tiks sagatavots balsošanas protokols un tiks izsniegts visiem dzīvokļu īpašniekiem, izsniedzot to personīgi, vai iemetot attiecīgā dzīvokļa pasta kastītē.

Aicinām būt atbildīgiem un aktīviem šādu svarīgu lēmumu pieņemšanā, jo ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs ne tikai par savu īpašumu, bet arī par kopīpašumu, lai tiktu veicināta efektīva kopīpašuma apsaimniekošana ilgtermiņā.

Sīkākai informācijai – Arnis Vilcāns, t. +371 28080479.

Informāciju sagatavojusi
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Pēdējās izmaiņas: 09.03.2023.