Iedzīvotājiem

No šī gada 29. augusta tiks īstenota SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldībā esošās daudzdzīvokļu mājas A. Upīša ielā 3, Preiļos, dzīvokļu īpašnieku aptauja par mājas iekšpagalma remontdarbu nepieciešamību un izmaksu tāmes apstiprināšanu.

Aptaujas lapas tiks ievietotas katra dzīvokļa pastkastē augstāk norādītās adreses dzīvojamajā mājā. Aptaujas darbības laiks: 29.08.2023.-12.09.2023. (ieskaitot).

Aptaujas skaidrojošā daļā norādīts lēmuma projekts ar nepieciešamo informāciju – konkrētajā gadījumā, veicamo remontdarbu apraksts, kā arī informācija par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru no plānotajām izmaksām, saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2022/21. Savukārt, aptaujas lapas otrajā pusē varēs iepazīties ar izmaksu tāmi.

Korekti aizpildīta aptaujas veidlapa jāievieto pastkastē, kas būs izvietota pie norādītās mājas pirmās kāpņu telpas. Zemāk attēloti aizpildāmie lauki ar paskaidrojumu.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vērš uzmanību uz to, ka lēmums par pieņemtu būs uzskatāms, ja “PAR” nobalsos dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi (50 % + 1 balss) no visiem dzīvokļu īpašumiem. Pieņemtais lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nebūs iesniedzis aptaujas veicējam aptaujas lapu ar pieņemtajiem lēmumiem, uzskatāms, ka viņš balsojis “PRET” aptaujā minēto lēmumu pieņemšanu.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta trešo daļu, par balsošanas rezultātiem, piecu darba dienu laikā pēc aptaujas beigām tiks sagatavots balsošanas protokols un tiks izsniegts visiem dzīvokļu īpašniekiem, izsniedzot to personīgi, vai iemetot attiecīgā dzīvokļa pasta kastītē.

Aicinām būt atbildīgiem un aktīviem šādu svarīgu lēmumu pieņemšanā, jo ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs ne tikai par savu īpašumu, bet arī par kopīpašumu, lai tiktu veicināta efektīva kopīpašuma apsaimniekošana ilgtermiņā.

Plašākai informācijai – namu pārvaldniece Gunta Āboliņa, tālr. +371 28080479

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa